Close

Příspěvky

Přehled všech příspěvků:

Exkurze hasiči

V úterý 16. 5. se třída žabiček vydala na exkurzi do hasičské stanice ve Vsetíně. Po příjezdu proběhlo představení hasičů a dětí- zjistili jsme takovou zajímavost- že na této směně slouží jen hasiči, kterým začíná jméno na písmeno M. Začali Více zde

Sluníčka v Solné jeskyni 

Ve středu 17.5. byly Sluníčka naposledy v Solné jeskyni. Dětem se v jeskyni moc líbilo, užívaly si nabírání, přesypávání, bagrování a stavění hradů ze soli. Nechyběla ani závěrečná relaxace.  Mikulíková Iva 
Více zde

POZOR ZMĚNA – ZOO

Výlet do ZOO Zlín se vzhledem k předpovědi počasí přesouvá na tento pátek 19. 5. Přiveďte, prosím, děti do MŠ do 7:40. Do batůžku jim nachystejte malou svačinku a pitíčko. Z MŠ dostanou oběd v balíčku (řízek s chlebem, okurka, jablko, pití). Více zde

Bruslení

Ve čtvrtek 4. 5. 2023 byla pro děti připravena 6. lekce bruslení v Kapka resortu ve Vsetíně. Protože to byla pro děti lekce závěrečná, trenéři dětem připravili soutěže, závody, celou ledovou plochu osvítila světýlka a přijel maskot „Kapkáč“, aby společně Více zde

Čistá cesta do školky

V úterý se děti z naší školky zapojily do akce Ukliďme Česko pod názvem Čistá cesta do školky. Děti se s učitelkami vydaly do blízkého okolí mateřské školy, kde našly plno drobného odpadu. Děti sbírání velmi bavilo a předháněly se

20.4.2023 Nezařazené

Více zde

Čarodějnický rej

Na pátek 28. 4. 2023 chystáme pro děti čarodějnický rej – dopoledne plné her, pokusů a zábavy. Pokud můžete, přichystejte dětem čarodějnický kostým. Děkujeme.
Více zde

Divadlo Zlín

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 pojedou děti do divadla ve Zlíně na představení Malá čarodějnice. Cena divadla je 75 Kč a bude zaplacena z vybraných peněz, cena autobusu bude vyúčtována a odečtena zpětně. Dejte, prosím, dětem oblečení vhodné do divadla. Děkujeme.
Více zde

Sluníčka v solné jeskyni

V pondělí 17.4.  jsme se poprvé s dětmi vydali autobusem na výlet do Solné jeskyně. Už ta cesta autobusem, byla pro děti velmi radostná. V Solné jeskyni byly děti velmi spokojené. Děti si hrály s krystalky soli, stavěly hrady, bagrovaly

17.4.2023 Nezařazené

Více zde

Motýlkové zprávičky

V minulém týdnu jsme si s dětmi povídali o Velikonocích, jaké se dodržují zvyky, tradice, co k svátkům jara patří, učili jsme se nová říkadla, písničky a celé povídání jsme zakončili pečením „Jidášků“. Práce s těstem děti velmi bavila a Více zde

Týden se zvířátky – Kuřátka

Poslední březnový týden jsme si s dětmi ze třídy Kuřátek povídali na téma „Zvířata a jejich mláďata“ Společně jsme poznávali a pojmenovali zvířátka, třídily jsme, kde žijí (v lese, ZOO, domácí). U domácích zvířat jsme se snažili určit tatínka, maminku

2.4.2023 Nezařazené

Více zde

Návštěva v knihovně

V úterý 28. března se třída Žabiček vypravila do místní knihovny. Přivítala nás paní učitelka Alena Šimková a žáci Zš v podobě skřítků Knižníčků, kteří si pro nás připravili krátký program. Dozvěděli jsme se, co mají skřítci v popisu práce, Více zde

Bruslení 1. lekce

Ve čtvrtek 9. března absolvovaly děti 1. lekci bruslení v Kapka resortu. Děti byly rozděleny do skupin na zdatnější bruslaře a ty, kteří začínají. Snažily se sbírat plyšáky, tenisáky, vozily kostky, podjížděly branou hradu a za pomoci trenérů bruslení úspěšně

10.3.2023 Nezařazené

Více zde

Karneval v MŠ.

V pátek 24.2. od rána v celé školce probíhalo karnevalové veselení. Děti představovaly své krásné masky, probíhaly různé soutěže – hod míčem do klauna, tanec s nafukovacími balónky, překážková dráha, židličková…a samozřejmě nechyběla ani diskotéka a malé…
Více zde

Kurz bruslení

Cena za 1 lekci je 220Kč, celkově tedy vybíráme 1320 Kč. Kurz můžete zaplatit u učitelky ve třídě, následně bude vystaveno potvrzení pro pojišťovnu. Lekce budou probíhat vždy ve čtvrtek (první lekce 9. 3. 2023), děti je potřeba přivést do MŠ do

26.2.2023 Nezařazené

Více zde

Provoz MŠ o jarních prázdninách

Provoz mateřské školy bude o jarních prázdninách ( 13.-17. 2. 2023) probíhat v omezeném režimu. V provozu bude třída Sluníček a Motýlků. Děti ze třídy Kuřátek budou spojené ve třídě Sluníček a děti ze třídy Berušek a Žabiček ve třídě Motýlků.
Více zde

Bruslení informace

Bruslení je určeno pro všechny děti, doporučujeme však důkladně zvážit schopnosti dětí. Bruslení by probíhalo 1 x týdně (60 min.) po dobu min. 5 týdnů v resortu Kapka. Potřebné vybavení: brusle, helma (může být lyžařská, ne cyklistická, pevné rukavice, ne

31.1.2023 Nezařazené

Více zde

Nabídka kurzu bruslení

Vážení rodiče, naší mateřské škole byla nabídnuta možnost účastnit se kurzu bruslení v resortu Kapka pro děti od 3 let. Pro případné zájemce pořádám informační schůzku v úterý 31. 1. 2023 od 15 hodin ve třídě Motýlků, kde Vás seznámím s Více zde

Prosba o součinnost

Obec Hošťálková jako zřizovatel místní mateřské školy a Mateřská škola v Hošťálkové, prosí rodiče dětí navštěvující naší mateřskou školu o minimální používání příjezdové komunikace vedoucí na nádvoří mateřské školy, a to zejména při dovozu a o…
Více zde

Divadlo

V pátek 13. 1. 2023 navštíví mateřskou školu divadlo Leonka s pohádkou Dva sněhuláci. Cena je 65Kč/dítě.
Více zde

Pečení u Sluníček 

V minulém týdnu děti ve třídě Sluníček pekly perníčky. Děti se s velkým nadšením pustily do práce. Válely těsto a vykrajovaly perníčky. Práce jim šla od ruky :-). Teď už si je s radostí vychutnávají.  Mikulíková Iva 
Více zde

Divadelní představení

V úterý 20.12 navštíví naši školku Hofmanovo divadlo s pohádkou Nezbedníci a zpívající lev. Cena za dítě je 45 Kč (nic nevybíráme, odečítáme z peněz vybraných na začátku roku).
Více zde

Vánoční pečení Motýlci

Vánoce se k nám blíží rychlým krokem a tak jsme si v pondělí 12. prosince společně s dětmi ze třídy Motýlků upekli vanilkové rohlíčky. Děti samy tvořily s velkým zaujetím malé i velké rohlíčky, pověděli jsme si vánoční básničky, zazpívali

13.12.2022 Nezařazené

Více zde

Návštěva Mikuláše

Dnes nás ve školce navštívili čerti s andělem a Mikulášem. Děti si pro ně připravily plno pěkných písniček a také slíbily, že budou pěkně jíst, zdravit, uklízet si po sobě hračky a nebudou zlobit. Anděl jim na oplátku přinesl nějaké

2.12.2022 Nezařazené

Více zde

Čertovský den

Ve čtvrtek 1.12. se naše třídy proměnily v peklo. Od rána do tříd chodili malí čertíci a čertice a dětem to moc slušelo. Pro děti byly připraveny různé soutěže např. Čertí tanec, promenáda a představení čertů, čertí opičí dráhy, čertí

2.12.2022 Nezařazené

Více zde

Divadlo

V úterý 29. 11. navštíví mateřskou školu divadlo Maringotka s pohádkou O Koblížkovi. Cena představení je 60 Kč.
Více zde

Projektový den Žabičky

Ve středu 16.11. navštívil třídu Žabiček s polytechnickou výchovou pan Mgr. Martin Müller. Děti si užily moc pěkně zpracované téma ,,Voda“, kde byl dětem předveden koloběh vody v přírodě. Také si vyrobili svůj první rumpál, který si odnesly domů. Děkujeme. Více zde

Návštěva sv. Martina

Dnes 11.11. nás ve školce navštívil sv. Martin na bílém koni. Děti se seznámily s legendou o sv. Martinovi, který se rozdělil s žebrákem o svůj plášť a zachránil ho tak od smrti. Po Martinově smrti ho lidé prohlásili za

11.11.2022 Nezařazené

Více zde

Pozvánka na besedu na téma školní zralost dětí

Zveme rodiče předškolních dětí na besedu na téma školní zralost a připravenost na vstup dětí do ZŠ s Mgr. Danou Matějovou z Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve středu dne 30. 11. 2022 od 15 hodin ve třídě Motýlků (přízemí nové budovy). Součástí besedy …
Více zde

Nabídka vánočního focení

Nabízíme možnost vánočního focení v MŠ. Cena jedné fotografie je 45 Kč. Fotografování proběhne v pondělí 7. 11. 2022. V případě zájmu nahlaste učitelkám ve třídě počet fotografií, které budete chtít objednat.
Více zde

Střípky ze Sluníček

 V uplynulých dvou týdnech jsme si s dětmi povídali o ovoci a zelenině. Společně jsme si hráli na prodavače, třídili jsme a pojmenovávali obrázkové, plastové, ale i reálné ovoce i zeleninu a taky si ho děti samostatně nakrájely a ochutnaly.

27.10.2022 Nezařazené

Více zde

Podzimní odpoledne s rodiči

V pátek 21. 10. proběhlo na zahradě mateřské školy podzimní odpoledne s rodiči. Děti plnily za pomoci rodičů úkoly na stanovištích, za jejichž splnění dostaly malou drobnost. Připravena byla také ochutnávka pochutin z jablek a brambor. Účast byla hojná, i Více zde

Informace k provozu MŠ ve dnech 25. – 28.10:

Úterý 25. 10. – děti ze třídy Žabiček budou spojeny se třídou Motýlků ve třídě Motýlků. Provoz v ostatních třídách zůstává nezměněn. Středa 26. 10. – Třída Sluníček a Kuřátek budou spojeny ve třídě Sluníček. Třídy Berušek, Žabiček a Mot…
Více zde

Ovocný týden Motýlci

V uplynulém týdnu jsme si s dětmi povídali o ovoci. Děti určovaly druhy ovoce, poznávaly ovoce podle chuti, seznámily se se způsoby zpracování a využití ovoce a některé způsoby samy navrhovaly. „Slivovica“ padla taky, tento způsob jsme však nakonec nezvolili

23.10.2022 Nezařazené

Více zde

Nabídka lyžařského kurzu

Pro děti od 4 let nabízíme možnost přihlásit se na lyžařský kurz pořádaný ve spolupráci s Alcedem Vsetín v termínu 27. 2. – 3. 3. 2023. Volných je celkem 20 míst. Cena kurzu je 3.490 Kč. Závazně můžete své dítě přihlásit na emailové

20.10.2022 Nezařazené

Více zde

Výlet na Troják

V pondělí 17. 10. se třída Žabiček konečně vydala na plánovaný výlet na Troják. Paní učitelka Petra se trošičku spletla v jízdním řádu a autobus jel dřív, než jsme došli na zastávku. Vůbec nám to ale nevadilo. Byl slíbený Troják,

17.10.2022 Nezařazené

Více zde

Návštěva záchranné stanice

Dnes jsme s dětmi v rámci projektového dne navštívili záchrannou stanici paní Křupalové. Paní Křupalová si pro děti připravila poutavé vyprávění o každém zvířeti ve stanici. Děti se tak dozvěděly, jak se které zvíře do stanice dostalo, čím se obvykle

6.10.2022 Nezařazené

Více zde

Návštěva záchranné stanice

Na čtvrtek 6. 10. 2022 je pro děti domluvena návštěva záchranné stanice paní Křupalové v Hošťálkové. Děti se seznámí se zvířaty ze stanice a budou si povídat o tom, co jednotlivá zvířata potřebují a čím se živí.
Více zde

Zdravá pětka

V úterý 4. října 2022 byl pro děti ze tříd Žabiček a Motýlků připraven program „Zdravá pětka“. Během programu se děti seznámily se zásadami zdravého životního stylu, určovaly, které potraviny jsou pro zdraví prospěšné, které naopak zdraví škodí, jak o Více zde

Drakiáda

Tento týden proběhla na kopci u vysílače drakiáda. I přes proměnlivé počasí se na obloze sešla početná skupina různobarevných draků. Akce se zúčastnilo skoro 100 dětí, které dostaly v zámku malou odměnu a společně s rodiči si opekly špekáčky. Fotky Více zde

Nabídka vyšetření zraku

Dne 21. 10. 2022 proběhne v MŠ vyšetření zraku dětí. Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami, rodiče hradí poplatek za vyšetření 200 Kč. Vyšetření provádí zdravotnický pracovník, výsledky vyhodnocuje oční specialista (optometrista a oční lékař). Vyšetření…
Více zde

ZAHÁJENÍ PROVOZU PŘÍSTAVBY

Vážení rodiče, k dnešnímu dni byla dokončena kolaudace přístavby mateřské školy. Od zítřka tedy zahajuje provoz i třída Motýlků a Žabiček. Děti budou od zítra přerozděleny do 5 tříd dle dříve zveřejněných seznamů. Prosíme rodiče, aby dětem vyklidili šatní skří…
Více zde

Třídní schůzky

Zveme rodiče na třídní schůzky, které proběhnou 7. 9. 2022 od 15 hodin ve třídě Berušek. Vzhledem k délce schůzek prosíme rodiče, aby děti nechali doma. Děkujeme.
Více zde

Informace k zahájení školního roku

Vzhledem ke zpoždění kolaudace přístavby mateřské školy bude školní rok zahájen ve třech původních třídách. Děti budou dočasně rozděleny do tříd Kuřátek (předškoláci + další), Sluníček a Berušek. Po zahájení provozu přístavby budou přerozděleny do 5 tříd. Za…
Více zde

Srpnový provoz

Prázdninový provoz pro přihlášené děti bude zahájen dne 22.8.2022. V provozu budou třídy Kuřátek a Sluníček. Rozpis dětí do tříd najdete po vstupu do budovy.
Více zde

Pasování předškoláků

V pondělí 20. 6. jsme slavnostně pasovali naše nejstarší děti na školáky. Pro děti byl připraven krátký program zakončený pasováním, děti dostaly dárek na rozloučenou a složily slib školáků. I přes nepřízeň počasí se celá akce vydařila. Dětem přejeme v

27.6.2022 Nezařazené

Více zde

Pohádkový les

V pátek 17. 6. pořádala mateřská škola tradiční pohádkový les. Na děti čekaly na stanovištích postavičky z říše pohádek, děti se tak potkaly například s Karkulkou a vlkem, strašlivým drakem, Křemílkem a Vochomůrkou nebo Makovou panenkou a motýlem Emanuelem. Za

20.6.2022 Nezařazené

Více zde

Návštěva u koťátek

Ve středu 15.6. jsme si domluvili návštěvu u pěti koťátek kočičky Lízinky. Děti si mohly koťátka nejen pohladit, ale i na chvíli pochovat v náručí. Vašíčkova maminka pro děti připravila pohoštění, za což jí ještě jednou moc děkujeme. Spokojené děti

16.6.2022 Nezařazené

Více zde

Vycházka k rybníku

Tento týden si ve třídě Kuřátek povídáme o tom, jak to vypadá u rybníka. Dnes bylo nakonec docela hezky a tak jsme se hned po svačince vydali na rybník podívat vlastníma očima. Po cestě děti pozorovaly zvířata a okolí. Rybníky

9.6.2022 Nezařazené

Více zde

Vystoupení Valášku

V sobotu 4. 6. 2022 vystupovaly děti z mateřské školy z Valášku na obecní akci Barevný dětský den s pásmem Když sa Valášek narodí. Děti byly moc šikovné, vystoupení se jim povedlo a patří jim velká pochvala. Fotky najdete ve

6.6.2022 Nezařazené

Více zde

DEN DĚTÍ

Ve středu 1. 6. jsme společně s dětmi oslavily na zahradě MŠ Den dětí. Učitelky si pro děti připravily zábavné úkoly, tančení a diskotéku. Děti si mohly vyzkoušet hry s padákem, slalom mezi kužely, hod na cíl, přetahování lanem či

2.6.2022 Nezařazené

Více zde

Divadlo U modré tůňky

Ve čtvrtek 26.5. po dlouhé době do MŠ zavítalo divadlo Leonka s představením U modré tůňky. Děti byly do pohádky zapojeny pohybem a moc se jim představení líbilo. Fotky najdete ve fotogalerii na stránkách MŠ.
Více zde

Cesta za mravenečkem

Ve středu 18.5. se třída Sluníček vydala v rámci týdenního tématu – Co ukrývá les, na putování za mravenečkem. Děti pozorovaly lupou a krmily mravence v malém i velkém mraveništi, užívaly si výhledy z podkuželkovské rozhledny. A v našem cíli

18.5.2022 Nezařazené

Více zde

Sportovní dopoledne

Ve čtvrtek 12. 5. na zahradě MŠ proběhlo sportovní dopoledne. Do MŠ zavítali vsetínští hokejoví trenéři, kteří si pro děti připravili různé soutěže a závody, závěrem bylo představení hokejové výzbroje. Všechny děti se do akce zapojily a užily si s Více zde

Fotografování dětí

V pátek 27. 5. proběhne v MŠ focení dětí. Společná fotografie v ceně 40Kč/kus, jednotlivci 30Kč/kus. Předškoláci se budou fotit na tablo po obědě, prosíme tedy rodiče, aby si děti vyzvedli výjimečně až odpoledne. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta. Na…
Více zde

Výlet ZOO Zlín

Ve středu 25. 5. 2022 pojedou děti na výlet do ZOO Zlín. Vybíráme 220Kč. Dejte dětem do batůžku pití, malou svačinku, v případě potřeby pláštěnku, kšiltovku. Oběd dostanou do batůžku z MŠ. Přiveďte děti do MŠ do 7:45. Předpokládaný návrat

16.5.2022 Nezařazené

Více zde

Sportovní dopoledne

Ve čtvrtek 12.5. přijedou děti navštívit trenéři vsetínského hokejového klubu, kteří si pro děti připravili sportovní dopoledne plné her a pohybu. Akce proběhne na zahradě MŠ.
Více zde

Projektový den Berušky

V úterý 3.5.2022 přijela za dětmi di třídy Berušek Malá technická univerzita s programem „Stavitel věží“. Děti poznávaly rozhledny a vysílače, určovaly druhy věží kolem nás, staly se malými staviteli rozhledny Ještěd, kterou si ve skupinách zkonstruovaly samy pod…
Více zde

Solná jeskyně Sluníčka

  V úterý 3.5. jsme byli naposledy v Solné jeskyni. Návštěvy i pobyt v jeskyni se dětem moc líbil. Děti stavěly hrady různých velikostí, vařily, bagrovaly a samozřejmě nechyběla ani relaxace. Mikulíková Iva 
Více zde

Čarodějnický den

V pátek 29. 4. 2022 proběhl ve všech třídách „Čarodějnický den“. Děti a paní učitelky se proměnily na čarodějnice a čaroděje, všichni si užili den plný soutěží, vaření lektvarů, čarodějnických tanečků, letů na koštěti a ochutnávání čarodějných dobr…
Více zde

Projektový den Kuřátka

V úterý 26. 4. proběhl ve třídě Kuřátek projektový den Malé technické univerzity s tématem Stavitel věží. Děti se hravou formou seznámily s pravidly stavby věží, pojmenovaly různé typy věží a určily účel jejich použití. Následně dle plánku sestavily model

27.4.2022 Nezařazené

Více zde

Projektové dny

Třídu Kuřátek čeká dne 26. 4. projektový den Malé technické univerzity Stavitel věží. Tentýž program pak budou mít i děti ze třídy Berušek dne 3. 5. 2022. Stavitel věží (obsahové naplnění): děti v roli stavitelů věží jaké věže známe a

22.4.2022 Nezařazené

Více zde

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

O letních prázdninách bude MŠ v provozu od 1. – 15. 7. a dále od 22. -31. 8. 2022. K prázdninovému provozu se budou děti přihlašovat v průběhu měsíce června. Školné za oba prázdninové měsíce dohromady je stanoveno ve výši

19.4.2022 Nezařazené

Více zde

Návštěva knihovny

V pátek 8. 4. 2022  děti ze třídy Berušek navštívily obecní knihovnu. Paní učitelka Alena Šimková dětem představila prostředí knihovny, ukázala jednotlivé knihy a děti se seznámily s tím, jak se do knihovny přihlásit. Na fotky se můžete podívat ve Více zde

Velikonoční pohádka

V úterý 12.4.2022 navštívila paní Halová třídu Kuřátek a Berušek s velikonočním programem pro děti. Představila dětem pohádku O zajíčkovi, během které děti seznámila s velikonočními tradicemi a zvyky, které se dodržují během celých svátků. Na závěr programu si děti…
Více zde