Close

Příspěvky

Přehled všech příspěvků:

Vánoční nadílka

Tento týden byla pro děti připravena ve školce vánoční nadílka. Děti si zazpívaly koledy u klavíru, rozkrojily jablíčko, pustily lodičku z oříšku pro štěstí, prskaly prskavkami a nakonec rozbalily všechny dárečky pod stromečkem. Ve třídách zavládla krásná vánoční atm…
Více zde

Vánoční pozdrav

Milí rodiče, nadešel čas Vánoc a zimních radovánek a děti si pro Vás s učitelkami přichystaly malé překvapení. Vzhledem k tomu, že nám ani letos platná opatření nedovolí pozvat rodiče k nám do školky, aby se sami podívali, co se

17.12.2021 Nezařazené

Více zde

Provoz třídy Sluníček

Třída Sluníček bude znovu otevřena od 17. 12. 2021. Při návratu z karantény se dítě prokáže negativním PCR testem (stačí ukázat sms). Prosíme rodiče, aby předem nahlásili příchod dětí do MŠ.
Více zde

Čerti ve školce

Dnes nás ve školce navštívili čerti s Mikulášem a andělem. Děti je přivítaly pěknými písničkami, Mikuláš nahlédl do pekelné knihy hříchů a některé děti trošku pokáral. Naštěstí si letos čerti nikoho neodnesli, tak jsme mohli nakonec všichni celé skupině poděkovat <…
Více zde

Lyžařský kurz

Vážení rodiče, pokud se nezmění situace, máme v plánu uspořádat lyžařský kurz pro děti z naší mateřské školy (od 4 let) ve spolupráci s Alcedem Vsetín v termínu od 21. -25. 2. 2022. Cena lyžařského kurzu by byla 3150 Kč. Co nejdříve

24.11.2021 Nezařazené

Více zde

Strašidelné dopoledne

V pátek 5.11. proběhlo ve všech třídách MŠ strašidelné dopoledne. Děti si už od rána užívaly tento den v kostýmech – nejčastěji se objevovaly čarodějnice, černokněžníci, kostlivci, duchové a různá strašidýlka. Pro děti byl připraven program plný her a soutěží,…
Více zde

Exkurze na zimní stadion

Ve čtvrtek 14.10. jela třída Kuřátek a Berušek na exkurzi na zimní stadion do Vsetína. Hned po příjezdu se nás ujal předseda vsetínského klubu pan Libor Forch.Dovedl nás na stadion, pustil dětem světelné efekty na ledě, vsetínskou hymnu a pokračovali

17.10.2021 Nezařazené

Více zde

Exkurze na zimní stadion

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 pojedou děti ze třídy Kuřátek a Berušek na exkurzi na zimní stadion do Vsetína. Děti budou provedeny celým zázemím stadionu, VIP prostorami, kabinami A týmu a malých dětí a shlédnou část tréninku mužů. Autobus zajištěn.

11.10.2021 Nezařazené

Více zde

Drakiáda

Prosíme rodiče, aby si dne 21. 9. 2021 výjimečně vyzvedli své děti z MŠ do 15 hodin z důvodu konání drakiády. Děkujeme
Více zde

Plavání předškoláků

Ve středu 15. 9. 2021 jedou přihlášení předškoláci poprvé na plavání. Přiveďte děti do MŠ do 7:20. S sebou do batůžku jim dejte: plavky, ručník, plavecká čepice, mýdlo, pití. Svačinku dostanou z MŠ.
Více zde

Plavání

Plavání přihlášených předškoláků bude probíhat od 15. 9. 2021 do 1. 12. 2021 každou středu. Cena za 10 lekcí i s autobusovou dopravou je 2000 Kč. Částka je splatná do 14. 9. 2021. V případě zájmu MŠ vystaví potvrzení pro

3.9.2021 Nezařazené

Více zde

Informace k nástupu dětí do MŠ

1. Děti ani zaměstnanci v mateřské škole se netestují. Děti nemusí nosit roušky, každé dítě však musí mít ve skříňce v šatně přichystanou jednu roušku v sáčku. 2. Platí povinnost zákonných zástupců informovat MŠ o cestách do zahraničí v poslední…
Více zde

Platby za stravné

Ve čtvrtek 1. 7. 2021 se vybírá školné od dětí, které jsou přihlášeny k prázdninovému provozu MŠ u vedoucí stravování. Stravné za červenec se bude vybírat v hotovosti v pátek 9. 7. 2021 za odchozené dny. Stravné za srpen se bude vybírat v hotovosti Více zde

Výlet do ZOO

Zítra (17. 6. 2021) jedeme s dětmi na výlet do ZOO. Nachystejte dětem do batůžku pití a do sáčku roušku, balíček s obědem a pitíčkem dostanou do batůžku ve školce. Vzhledem k počasí doporučujeme ráno děti namazat opalovacím krémem a zajistit

16.6.2021 Nezařazené

Více zde

Výpadek pevných telefonních linek

Vážení rodiče, v současné době se vyskytl problém s fungováním pevných telefonních linek do MŠ, který již poskytovatel služeb řeší. V případě potřeby se, prosím, obracejte na učitelky prostřednictvím jejich mobilních telefonů. Kontakty najdete na stránkách MŠ (O nás …
Více zde

Den dětí

Dne 1.6 děti ze tříd Berušek, Kuřátek a Sluníček oslavily společně Den dětí, na zahradě MŠ. Pro děti to byl den plný zážitků. Všechny děti se zúčastnily všech možných soutěží, tancování a zpívání u kytary. Děti byly za své úžasné

2.6.2021 Nezařazené

Více zde

Výlet do ZOO

Dne 17. 6. 2021 pojedou všechny děti z MŠ na výlet do ZOO. Vybírat se bude 100Kč na vstup a jízdné (zbytek jízdného doplatí MŠ) +50Kč na vláček, celkem tedy 150 Kč.
Více zde

Fotografování dětí

V týdnu od 31. 5. do 4. 6. 2021 proběhne fotografování dětí, termín bude upřesněn s ohledem na počasí. V jeden den proběhne focení celých tříd a případných skupin dětí. Druhý den budou fotografováni předškoláci na tablo MŠ. Cena za

20.5.2021 Nezařazené

Více zde

Vyšetření zraku

V úterý 18. 5. 2021 proběhne v MŠ u přihlášených dětí vyšetření zraku. Prosíme o uhrazení částky 170 Kč/vyšetření. Pokud má ještě někdo další zájem nechat svému dítěti vyšetřit zrak, může jej přihlásit do pondělí 17. 5. u učitelky ve Více zde

Otevření MŠ

Na základě rozhodnutí vlády se mateřská škola otevře dne 10. 5. 2021 v plném rozsahu bez povinnosti testování dětí. Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku dětí do MŠ (děti, které teď do MŠ chodí se přihlašovat nemusí).
Více zde

Upozornění

Na základě doporučení Policie ČR budou dne 7. 5. 2021 provedena zvýšená bezpečnostní opatření v MŠ. V tento den bude zamezen vstup do budovy všem třetím osobám, tedy i rodičům dětí. Děti bude od rodičů přebírat učitelka u vstupu do

6.5.2021 Nezařazené

Více zde

Provoz MŠ od 3. 5. 2021

Od 3. 5. 2021 bude testování dětí v MŠ probíhat pouze 1x týdně, a to vždy v pondělí. Ostatní omezení provozu zůstávají prozatím v platnosti beze změn. MŠ je nadále otevřena pro předškolní děti a děti rodičů spadajících do krizové

30.4.2021 Nezařazené

Více zde

Projektový den

Vážení rodiče, na tento týden mají děti z MŠ naplánovaný projektový den na téma Zpracovatel odpadů, který povede odborník z Malé technické univerzity. Tento odborník bude dbát hygienických zásad, po celou dobu bude mít respirátor a při vstupu do MŠ Více zde

Náměty aktivit od 12. do 16. 4. 2021

Náměty na činnosti s předškoláky, kteří momentálně MŠ nenavštěvují. Od 12. 4. není povinné distanční vzdělávání. Plnění úkolů tedy není povinné, jde pouze o návrhy aktivit pro rodiče, kteří mají zájem či hledají inspiraci. Náměty najdete ZDE.
Více zde

Podrobné informace k návratu dětí do MŠ

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST Každá osoba, včetně dětí, je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví (dále MZd). Aktuálně js…
Více zde

Rozdělení dětí do tříd

Vzhledem k nařízení MŠMT o počtech dětí ve třídách (max. 15), budou děti rozděleny do tříd podle počtu přihlášených dětí. Počítejte tedy s tím, že Vaše dítě nemusí být po dobu mimořádných opatření zařazeno do kmenové třídy. Rozpis dětí najdete v

8.4.2021 Nezařazené

Více zde

Informace k testování dětí

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 je osobní přítomnost dětí v mateřské škole podmíněna účastí na testování. Pokud se dítě nebude účastnit vzdělávání v MŠ z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako …
Více zde

Otevření MŠ

V pondělí 12. 4. 2021 se MŠ otevírá pro vybrané skupiny dětí. Rodiče předškoláků, kteří vyplnili dotazník k návratu dětí a uvedli, že jejich dítě nastoupí od 12. 4. 2021, již dítě nemusí přihlašovat k docházce, jsou přihlášení automaticky. Ostatní dětí je Více zde

Docházka dětí rodičů IZS

Vážení rodiče, na základě posledních informací budou moci od pondělí 12. 4. do mateřské školy nastoupit také děti rodičů IZS a krizové infrastruktury, kteří jsou v MŠ přijatí. Jde o tyto profese: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotnických služeb pedagogičtí p…
Více zde

Prázdninový provoz

O letních prázdninách bude MŠ otevřena: 1. – 11. 7. a 23. – 31. 8. 2021 K prázdninovému provozu se budou děti přihlašovat v průběhu měsíce června. Školné za prázdninový provoz je stanovené ve výši 165 Kč za oba měsíce

31.3.2021 Nezařazené

Více zde

Distanční vzdělávání 29. 3. – 1. 4. 2021

Zadání pro distanční vzdělávání na týden od 29. 3. – 1. 4. 2021 najdete ZDE. Vypracované úkoly zašlete na e-mail MŠ nebo doneste osobně po otevření MŠ. Připomínáme, že distanční vzdělávání je povinné pro všechny děti plnící povinné předškolní vzdělávání.
Více zde

Informace k přerušení provozu MŠ

Současná protiepidemická opatření vlády budou platit až do 28. 3. 2021. Do této doby se také prodlužuje doba uzavření mateřské školy. Po dobu uzavření MŠ bude předškolním dětem poskytováno distanční vzdělávání, které je pro tyto děti povinné. Výše školného za …
Více zde

Distanční vzdělávání 15. -19. 3. 2021

Zadání pro distanční vzdělávání na týden od 15.3. do 19. 3. 2021 najdete ZDE. Vypracované úkoly zašlete na e-mail MŠ nebo doneste osobně po otevření MŠ. Připomínáme, že distanční vzdělávání je povinné pro všechny děti plnící povinné předškolní vzdělávání.
Více zde

Náměty činností 8. – 12. 3. 2021

Vážení rodiče, na jarní prázdniny se povinnost distančního vzdělávání nevztahuje. Nejste proto povinni předložené materiály plnit. Berte je tedy jako náměty k činnostem na tento týden. Nemusíte nám je posílat ani je odevzdávat, i když výsledky Vaší práce rádi …
Více zde

Zadání k distančnímu vzdělávání

Zadání úkolů k distančnímu vzdělávání na týden od 1. -5. 3. 2021 najdete ZDE. Distanční vzdělávání je povinné pro všechny předškolní děti. Vypracované úkoly přineste do MŠ po znovuotevření MŠ, nebo můžete zaslat e-mailem scan či fotografie (materska.skola@h…
Více zde

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č.200 o přijetí krizového opatření dochází od 1. 3. do 21. 3. 2021 k uzavření mateřské školy. Formulář k vyplnění ošetřovného mateřská škola nevyplňuje. Rodiče si jej můžou Více zde

Mimořádné opatření MZ ČR

Na základě mimořádného opatření MZ ČR s účinností od 1. 3. 2021 bude možný vstup do budovy MŠ pouze s respirátorem (FFP2/KN95) nebo se zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem splňujícím normy ČSN EN 14683+AC. Děkujeme za respektování opatření.
Více zde

Masopustní veselí

Ve třídě Sluníček děti v úterý 16. 2. společnými silami připravily pohoštění v podobě masopustních koláčků a ve středu ve všech třídách vypuklo to, na co se děti nejvíce těšily. Všechny děti se nám představily v maskách, zazpívali jsme si, Více zde

Provoz třídy Berušek

Provoz ve třídě Berušek bude zítra 12. 2. 2021 obnoven. Rodiče dětí v karanténě mají při návratu dítěte do MŠ povinnost odevzdat čestné prohlášení (ke stažení na FB, webových stránkách MŠ nebo v tištěné podobě ve třídě Berušek). Prosíme rodiče, aby nahlásili <…
Více zde

Oznámení o uzavření třídy

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka mateřské školy o omezení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ho…
Více zde

Ledové království u Sluníček

Ve čtvrtek 4. 2. se třída Sluníček proměnila v Ledové království. Děti přišly do třídy oblečené jako známe postavy z pohádky Ledové království. Přivítali jsme několik Olafů, Kristofa i se Swenem a samozřejmě vyhrála ledová princezna Elsa. Děti plnily různé

6.2.2021 Nezařazené

Více zde

Zápis do ZŠ

Vážení rodiče,každý rok touto dobou pořádáme v MŠ besedu pro rodiče předškolních dětí na téma školní zralost za účasti p. Matějové z pedagogicko-psychologické poradny Vsetín. V letošním roce nám bohužel situace žádné shromažďování nedovoluje, proto bych Vám ráda…
Více zde

Vánoční pečení u Kuřátek

Tento týden, se ve třídě kuřátek děti s paní učitelkou pustily do pečení vánočního cukroví. Rozhodly se pro duté ořechové rohlíčky. Děti plnily těstem formičky a občas i pusu, ale samozřejmě tajně. Těsto bylo sice úplně všude, ale výsledek stál Více zde

Čertovský den u Kuřátek

V pondělí 7.12. se proměnila třída Kuřátek na třídu plnou čertíků a čertic. Děti si zatancovaly čertovskou polku, zahráli si na čertovskou školu a nechyběla ani čertovská přehlídka. Velmi se všem líbilo házení bramborou do pekelného hrnce a řetězová přetahovaná. Více zde

Čertovský den u Berušek

Ve čtvrtek 3.12. připravily učitelky ze třídy Berušek pro děti čertovské dopoledne. Děti si užily čertovské tanečky, diskotéku, skákání v pytli a spoustu dalších her. Všichni si zazpívali čertovské písničky a nechybělo ani drobné pohoštění. Všem se čertovský den vel…
Více zde

Čertovský den u Sluníček

  V pondělí 7.12. se naše třída proměnila v peklo plné malých čertíků. Pro děti byly připraveny různé soutěže- slalom, čertí bitva, čertovské tanečky, pekelná hostina a na závěr i čertovský oheň v podobě prskavek, co k peklu neodmyslitelně patří. Více zde

Návštěva Mikuláše

V pátek 4. 12. nás přišli do školky navštívit čerti s Mikulášem a andělem. Děti jim zazpívaly pěkné písničky a zarecitovaly básničky, které se naučily ve školce a Mikuláš je za to odměnil balíčkem dobrot. Děti ze třídy Sluníček v

6.12.2020 Nezařazené

Více zde

Provoz MŠ po 23.11.2020

Od 23. 11. 2020 budou opět v provozu všechna oddělení mateřské školy. Prosíme o nahlášení dětí, které do školy nastoupí na tel. číslo: 605 279 226 nejlépe formou sms. I nadále platí povinnost nošení roušek u rodičů. Do šatny školy

19.11.2020 Nezařazené

Více zde

ZAHÁJENÍ PROVOZU

Vážení rodiče, k dnešnímu dni bylo ukončeno Krajskou hygienickou stanicí Zlín mimořádné opatření při epidemii a od zítřka 3. 11. 2020 je tak možné znovu zahájit provoz v naší mateřské škole. Bohužel personální situace v mateřské škole není příznivá, stále ná…
Více zde

OZNÁMENÍ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Oznamujeme rodičům, že Krajská hygienická stanice Zlín rozhodla mimořádným opatřením při epidemii o uzavření mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hošťálková, okres Vsetín. Provoz bude přerušen ode dne 26.10. 2020 až do rozhodnutí o ukončení tohoto…
Více zde

Informace k distančnímu vzdělávání:

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí více než 50% těchto dětí z celé mateřské školy (z důvodu nařízení karantény nebo při nařízení mimořádných opa…
Více zde

Jak postupovat při uzavření části nebo celé MŠ?

Pokud zůstává mateřská škola i nadále v provozu, protože krajská hygienická stanice zatím posílá do karantény jen jednotlivé třídy, vydá mateřská škola rodičům dětí, kterých se týká uzavření části třídy, školky apod. potvrzení o uzavření zařízení nebo jeho č…
Více zde

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, zaměstnankyně naší mateřské školy má pozitivní test na onemocnění Covid -19. V závislosti na tom tak musí k dnešnímu dni nastoupit do karantény všechny děti ze třídy Kuřátek a další zaměstnanci, kteří s ní byli od 15. 10. v

21.10.2020 Nezařazené

Více zde

Žádost

Obec Hošťálková, jako zřizovatel Mateřské školy Hošťálková po poradě s ředitelkou mateřské školy žádá rodiče, kteří mají možnost si ponechat děti doma po dobu nouzového stavu, aby tak učinili (rodiče na MD, RD, ošetřovném apod.). Naší prioritou je zachovat prov…
Více zde

Plavání

Plavání předškoláků je z důvodu nařízených opatření a uzavření městských lázní až do odvolání zrušeno.
Více zde

O veliké řepě

Děti se celý týden seznamují se zeleninou. Poznávají jednotlivé druhy, třídí ji podle barev a velikosti a poznávají po chuti. Ve středu jsme u Kuřátek hráli pohádku O veliké řepě. Děti dramatizace velmi bavila. Fotky najdete na stránkách MŠ Jitka

8.10.2020 Nezařazené

Více zde

Plavání 6. 10. ZRUŠENO!!!

Vzhledem k tomu, že jeden zaměstnanec plavecké školy Vsetín se dostal do kontaktu s osobou Covid pozitivní, je zítřejší plavání předškoláků z preventivních důvodů zrušeno. Zrušené termíny budou nahrazeny v měsíci prosinci či lednu. Děkuji za pochopení.
Více zde

Ovocný den u Sluníček

Ve čtvrtek 1.10. si děti ve třídě Sluníček užívaly den plný ovoce. Pro děti bylo připraveno několik druhů ovoce. Ovoce jsme si nejprve pojmenovali, a pak se daly děti do práce. Ovoce myli, krájeli, mixovali a za odměnu si vypili

2.10.2020 Nezařazené

Více zde

Plavání

Vzhledem k posunu ukončení rekonstrukce městských lázní Vsetín bude začátek plavání předškoláků posunut o jeden týden na 29. 9. 2020. Zároveň se prodlužuje termín zaplacení plavání, a to do 25. 9. 2020. Děkujeme za pochopení.
Více zde

Povinnost nošení roušek

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji současné situace a k nařízení Ministerstva zdravotnictví, je zavedena povinnost nosit roušky ve všech prostorách mateřské školy s platností od 10. 9. 2020. Děti navštěvující MŠ mít roušky nemusí. Děkujeme za pochopení.
Více zde