Close

Příspěvky

Přehled všech příspěvků:

Vánoční pečení u Kuřátek

Tento týden, se ve třídě kuřátek děti s paní učitelkou pustily do pečení vánočního cukroví. Rozhodly se pro duté ořechové rohlíčky. Děti plnily těstem formičky a občas i pusu, ale samozřejmě tajně. Těsto bylo sice úplně všude, ale výsledek stál Více zde

Čertovský den u Kuřátek

V pondělí 7.12. se proměnila třída Kuřátek na třídu plnou čertíků a čertic. Děti si zatancovaly čertovskou polku, zahráli si na čertovskou školu a nechyběla ani čertovská přehlídka. Velmi se všem líbilo házení bramborou do pekelného hrnce a řetězová přetahovaná. Více zde

Čertovský den u Berušek

Ve čtvrtek 3.12. připravily učitelky ze třídy Berušek pro děti čertovské dopoledne. Děti si užily čertovské tanečky, diskotéku, skákání v pytli a spoustu dalších her. Všichni si zazpívali čertovské písničky a nechybělo ani drobné pohoštění. Všem se čertovský den vel…
Více zde

Čertovský den u Sluníček

  V pondělí 7.12. se naše třída proměnila v peklo plné malých čertíků. Pro děti byly připraveny různé soutěže- slalom, čertí bitva, čertovské tanečky, pekelná hostina a na závěr i čertovský oheň v podobě prskavek, co k peklu neodmyslitelně patří. Více zde

Návštěva Mikuláše

V pátek 4. 12. nás přišli do školky navštívit čerti s Mikulášem a andělem. Děti jim zazpívaly pěkné písničky a zarecitovaly básničky, které se naučily ve školce a Mikuláš je za to odměnil balíčkem dobrot. Děti ze třídy Sluníček v

6.12.2020 Nezařazené

Více zde

Provoz MŠ po 23.11.2020

Od 23. 11. 2020 budou opět v provozu všechna oddělení mateřské školy. Prosíme o nahlášení dětí, které do školy nastoupí na tel. číslo: 605 279 226 nejlépe formou sms. I nadále platí povinnost nošení roušek u rodičů. Do šatny školy

19.11.2020 Nezařazené

Více zde

ZAHÁJENÍ PROVOZU

Vážení rodiče, k dnešnímu dni bylo ukončeno Krajskou hygienickou stanicí Zlín mimořádné opatření při epidemii a od zítřka 3. 11. 2020 je tak možné znovu zahájit provoz v naší mateřské škole. Bohužel personální situace v mateřské škole není příznivá, stále ná…
Více zde

OZNÁMENÍ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Oznamujeme rodičům, že Krajská hygienická stanice Zlín rozhodla mimořádným opatřením při epidemii o uzavření mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hošťálková, okres Vsetín. Provoz bude přerušen ode dne 26.10. 2020 až do rozhodnutí o ukončení tohoto…
Více zde

Informace k distančnímu vzdělávání:

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí více než 50% těchto dětí z celé mateřské školy (z důvodu nařízení karantény nebo při nařízení mimořádných opa…
Více zde

Jak postupovat při uzavření části nebo celé MŠ?

Pokud zůstává mateřská škola i nadále v provozu, protože krajská hygienická stanice zatím posílá do karantény jen jednotlivé třídy, vydá mateřská škola rodičům dětí, kterých se týká uzavření části třídy, školky apod. potvrzení o uzavření zařízení nebo jeho č…
Více zde

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, zaměstnankyně naší mateřské školy má pozitivní test na onemocnění Covid -19. V závislosti na tom tak musí k dnešnímu dni nastoupit do karantény všechny děti ze třídy Kuřátek a další zaměstnanci, kteří s ní byli od 15. 10. v

21.10.2020 Nezařazené

Více zde

Žádost

Obec Hošťálková, jako zřizovatel Mateřské školy Hošťálková po poradě s ředitelkou mateřské školy žádá rodiče, kteří mají možnost si ponechat děti doma po dobu nouzového stavu, aby tak učinili (rodiče na MD, RD, ošetřovném apod.). Naší prioritou je zachovat prov…
Více zde

Plavání

Plavání předškoláků je z důvodu nařízených opatření a uzavření městských lázní až do odvolání zrušeno.
Více zde

O veliké řepě

Děti se celý týden seznamují se zeleninou. Poznávají jednotlivé druhy, třídí ji podle barev a velikosti a poznávají po chuti. Ve středu jsme u Kuřátek hráli pohádku O veliké řepě. Děti dramatizace velmi bavila. Fotky najdete na stránkách MŠ Jitka

8.10.2020 Nezařazené

Více zde

Plavání 6. 10. ZRUŠENO!!!

Vzhledem k tomu, že jeden zaměstnanec plavecké školy Vsetín se dostal do kontaktu s osobou Covid pozitivní, je zítřejší plavání předškoláků z preventivních důvodů zrušeno. Zrušené termíny budou nahrazeny v měsíci prosinci či lednu. Děkuji za pochopení.
Více zde

Ovocný den u Sluníček

Ve čtvrtek 1.10. si děti ve třídě Sluníček užívaly den plný ovoce. Pro děti bylo připraveno několik druhů ovoce. Ovoce jsme si nejprve pojmenovali, a pak se daly děti do práce. Ovoce myli, krájeli, mixovali a za odměnu si vypili

2.10.2020 Nezařazené

Více zde

Plavání

Vzhledem k posunu ukončení rekonstrukce městských lázní Vsetín bude začátek plavání předškoláků posunut o jeden týden na 29. 9. 2020. Zároveň se prodlužuje termín zaplacení plavání, a to do 25. 9. 2020. Děkujeme za pochopení.
Více zde

Povinnost nošení roušek

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji současné situace a k nařízení Ministerstva zdravotnictví, je zavedena povinnost nosit roušky ve všech prostorách mateřské školy s platností od 10. 9. 2020. Děti navštěvující MŠ mít roušky nemusí. Děkujeme za pochopení.
Více zde

Zahájení školního roku 2020/2021

Ředitelka MŠ Hošťálková po projednání se zřizovatelem Obcí Hošťálková stanovuje termín zahájení provozu Mateřské školy Hošťálková ve školním roce 2020/2021 na 7. 9. 2020. Důvodem posunutí obvyklého termínu jsou probíhající práce na rekonstrukci školní varny s výd…
Více zde

UPOZORNĚNÍ

Prosíme rodiče, aby se ve čtvrtek 25. 6. 2020 dostavili do mateřské školy. V uvedený den proběhne vyúčtování stravného, solné jeskyně a dalších plateb u paní Šabršulové (6:00 – 16:00). Zároveň budou k vyzvednutí věci dětí (hrníčky, výkresy, oblečení, papučky, <…
Více zde

Otevření MŠ

Vážení rodiče, po projednání současné situace se starostou obce ředitelka mateřské školy rozhodla o obnovení provozu mateřské školy od 18. 5. 2020. Vzhledem k tomu, že se stále nacházíme v režimu mimořádných opatření, žádáme rodiče, aby dobře zvážili docházku dět…
Více zde

Dotazník

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji současné situace a rozvolňování vládních opatření budeme se zřizovatelem jednat o znovuotevření mateřské školy. Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží jako podklad k jednání. Děkuji. https://www.survio.com/survey/d/…
Více zde

Vzor čestného prohlášení k očkování dítěte

Vzor textu čestného prohlášení k očkování: Já ……………………………………………………………………………………………………. nar:…………………………………………………………………………………………………… trv. bytem…
Více zde

Zápis do MŠ

Na základě Opatření MŠMT 156-57/2020-1 ze dne 3. 4. 2020 stanovuje ředitelka mateřské školy následující postup při zápisu dětí do MŠ Hošťálková: Zápis do MŠ bude probíhat BEZ přítomnosti dětí. V případě osobního podání žádosti se k zápisu dostaví pouze Více zde

PŘERUŠENÍ PROVOZU

Vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka mateřské školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykoná…
Více zde

Kontaktní údaje KHS Zlín

V případě potřeby se rodiče mohou obracet ve věci šíření virové infekce COVID-19 na informační linku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje: 577 006 759 a 724 221 953 nebo na e-mailovou adresu: covid19@khszlin.cz
Více zde

Solná jeskyně

Po jarních prázdninách začnou přihlášené děti ze třídy Berušek a Sluníček jezdit do solné jeskyně. Přihlásit můžete své dítě učitelce ve třídě.
Více zde

Atletika ZMĚNA

Atletika nebude v těchto termínech – 25. 2. (lyžařský kurz), 3. 3. (jarní prázdniny). Z 10. 3. je atletika z provozních důvodů haly Na lapači přesunuta na pondělí 9. 3. 2020.
Více zde

Lyžařský kurz

V týdnu od 24. do 28. 2 proběhne v MŠ lyžařský kurz. Přiveďte děti do MŠ do 7:40 do třídy Kuřátek. S sebou lyžařské vybavení, potvrzení o seřízení lyží, prohlášení o bezinfekčnosti, kopii kartičky pojišťovny a malou svačinu. Ostatní děti

23.2.2020 Nezařazené

Více zde

Atletický pětiboj

V pátek 21.2.2020 proběhl v hale “Na Lapači” ve Vsetíně atletický pětiboj mateřských školek. Děti bojovaly v těchto disciplínách : běh přes překážky, sprint na čas, skok z místa do dálky, hod medicimbalem, hod raketkou. Celého pětiboje se účastnilo 15

23.2.2020 Nezařazené

Více zde

Ohlédnutí za karnevalem

Magické datum 20. 2. 2020 se ve školce neslo v duchu karnevalových radovánek. Děti měly v každé třídě připravený pestrý program a občerstvení. Ve třídě Kuřátek se sešlo plno krásných masek, princezen, rytířů a spidermanů. Děti se nejdříve ostatním představily, Více zde

Atletický pětiboj

V pátek 21. 2. pojedou předškoláci reprezentovat naši školku na Vsetín v atletickém pětiboji. Za naši školku budou soutěžit 2 pětičlenná smíšená družstva v celkem pěti disciplínách. Ostatní předškoláci pojedou fandit.
Více zde

Karneval

Ve čtvrtek 20. 2. budeme mít ve školce karneval. Děti čeká zábavné dopoledne plné her a tance. Přichystejte dětem nějakou pěknou masku 🙂
Více zde

Plyšáková nemocnice se povedla

Oddělení Berušek mělo projekt Plyšáková nemocnice. Děti se seznámily se stavbou lidského těla, s názvy kostí, poslouchaly tlukot srdíčka, jak dýcháme. Prováděly masáž srdce, obvazovaly zvířátkům pacičky, na sobě si vyzkoušely práci s náplastí. Na modelu si zkoušely sp…
Více zde

Zdravá pětka

Ve čtvrtek 13. 2. je pro předškoláky připraven program s názvem Zdravá pětka. Děti se naučí hravou formou základy zdravého stravování, naaranžují si vlastní “zdravý talíř”, který pak také ochutnají.
Více zde

Sluníčka krmí zvířátka

Ve středu 22.1. jsme se vydali za dobrodružstvím do lesa. Zvířátkům jsme připravili úplnou hostinu v podobě zeleniny, ovoce a suchého pečiva. Potom jsme si zahráli na zvířecí detektivy, kde jsme na zasněženém kopci hledali stopy zvířat. Tento týden jsme Více zde

Veselé Vánoce

Už je tady zas sváteční vánoční čas. Mnoho lásky, štěstí, něhu v tom šíleném světa běhu. Spoustu krásných dárečků u rozzářeného stromečku. přejí zaměstnanci MŠ Hošťálková
Více zde

Čertovský den u Sluníček

Dne 6.12.2010 ve třídě Sluníček proběhl čertovský den. Téměř všechny děti přišly do školky už jako malí čertíci. S dětmi jsme se přenesli do „pekla”. Vyrobili jsme si ohniště, přikládali pod kotel a hráli různé čertovské hry – hod kroužkem

7.12.2019 Nezařazené

Více zde

Čertovský den u Kuřátek

Dnes jsme měli ve třídě Kuřátek Čertovské dopoledne plné her a zábavy. Ráno jsme si zahráli na čertí rodinu a po svačince následovala čertí diskotéka. Malí čertíci nám předvedli různé taneční kreace. Poté jsme se pustili do soutěží: o nejlepší Více zde

Čertovský den u Berušek

4.12. měly děti ve třídě Berušek Čertovský den. Děti si hrály na čertíky, opakovaly říkadla a písničky, prolézaly tunelem, tančily s hudbou a mlsaly čertovské dobrůtky.Jitka Zemánková
Více zde

Mikulášský den

V pondělí 2.12. jsme jeli s předškoláky do Vsetína na Mikulášský den. Ihned po příchodu na náměstí nás vítala Mikulášská družina. Děti Mikulášovi, andělům a čertům zazpívaly písničku a protože se jim moc líbila, dostaly sladkou odměnu. Následovaly soutěže s Více zde

Plavání

V úterý 3. 12. 2019 jedeme na plavání. Přiveďte děti do školky do 7:45. S sebou do batůžku: plavky, ručník, plaveckou čepici, malou svačinku a pití. Pojedeme vlastním autobusem.
Více zde

Haloween u Kuřátek

Haloween u KuřátekVe čtvrtek ráno se děti sešly a následovalo představení masek . Děti nám řekly, za co přišly a jak se jmenují. Zahrály jsme si hru na barevné lístečky. Pak přišly na řadu soutěže – kdo shodí strašidla míčkem,

8.11.2019 Nezařazené

Více zde

LYŽAŘSKÝ KURZ

Lyžařský kurz proběhne ve spolupráci s Alcedem Vsetín. Cena kurzu je 2590 Kč. Přihlásit se mohou děti od 4 let. V případě zájmu děti ZÁVAZNĚ přihlaste u učitelky ve třídě. Termín kurzu bude upřesněn.
Více zde

Vánoční focení

Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost vánočního focení Vašeho dítěte. Cena je 40 Kč/ks, fotografie ve formátu 13 x 18 cm. V případě Vašeho zájmu nahlaste učitelce ve třídě počet objednaných fotografií. Focení proběhne v pátek 22. 11. 2019. Upozorňujeme, že

8.11.2019 Nezařazené

Více zde

Halloween u Sluníček

Dne 31.10. 2019 se ve třídě sluníček uskutečnilo halloweenské dopoledne. Již při vstupu do MŠ děti poznaly, že se děje něco neobvyklého, šatnu osvětlovaly lucerničky a halloweenská výzdoba. Děti přišly do třídy už oblečeny do svých kostýmů a byly plné

5.11.2019 Nezařazené

Více zde

Informace k vyhlášené stávce

Vážení rodiče, rozhodly jsme se, že se do plánované stávky vyhlášené školskými odbory formou uzavření MŠ nezapojíme. Rády bychom však všem ostatním zaměstnancům ve školství, kteří se rozhodli opačně, vyjádřily v této věci naši podporu. Domníváme se, že je více <…
Více zde

Projektový den

Pro předškoláky je na 24. října  připraven dopolední projektový den s Malou technickou univerzitou. Program Stavitel města přiblíží dětem důležité body ve městě, naučí je orientaci v mapě a v nakonec si zahrají na kartografy.
Více zde

Drakiáda se vydařila

Počasí nám nakonec přálo a tak se na kopci u vysílače sešlo kolem 50 draků, kteří střídavě poletovaly oblohou. K vidění byly menší dráčci i obří dračí kobry. Po skončení drakiády si děti s rodiči opekly špekáčky a dostaly medaili

21.10.2019 Nezařazené

Více zde

DRAKIÁDA ZMĚNA TERMÍNU

Vážení rodiče,vzhledem k  nepříznivému  vývoji počasí jsme nuceni dnešní  drakiádu  přesunout na pondělí 21. 10. 2019 od 15 hodin. Po skončení drakiády budeme v zámku opékat špekáčky. Špekáček si vezměte s sebou, vše ostatní je zajištěno.Děkujeme za pochopení
Více zde

Pohádka o veliké řepě

V rámci týdne zeleniny si děti ze třídy Kuřátek zahráli pohádku O veliké řepě. Dramatizace pohádky děti velmi bavila a společně si užili plno zábavy. Také se naučily rozeznávat druhy zeleniny a aby si mohly vyzkoušet, jak zelenina chutná, zašly

10.10.2019 Nezařazené

Více zde

Ovocný den u Sluníček

Děti ve třídě Sluníček se seznamovaly s ovocem a jeho druhy. Naučily se rozeznávat druhy ovoce a vyzkoušely si, jak které ovoce chutná. Nakonec si vyrobily ovocné smoothie, které s chutí vypily.
Více zde

Benefiční koncert

Od začátku školního roku jsme s dětmi vyráběly výrobky na benefiční koncert na podporu Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Jsme velmi rádi, že se nám i s Vaším přispěním podařilo Nadaci podpořit částkou 11.831 Kč. Ráda bych poděkovala dětem, učitelkám,

6.10.2019 Nezařazené

Více zde

Cesta za pokladem

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 nás s dětmi čeká Cesta za pokladem. Dejte dětem do školky batůžek s pitím. Doporučujeme také nastříkat děti repelentem a namazat opalovacím krémem.
Více zde

Vyúčtování plateb červen

Stravné a školné za měsíc červen se bude mimořádně vybírat v hotovosti dne 26. 6. 2019 v kanceláři vedoucí stravování. Zároveň budou vyúčtovány platby za divadla dětí, vráceny případné přeplatky a placeno školné za prázdninový provoz u přihlášených dětí.
Více zde

Třídní schůzky

Dne 18. 6. 2019 se od 15.00 konají třídní schůzky ve třídě Kuřátek (2. patro). Třídní schůzky se týkají POUZE RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ.  S sebou si vezměte vyplněné formuláře (evidenční list, přihláška ke stravování….).
Více zde

Fotografování

Dne 22. 5. 2019 od 8.30 proběhne fotografování dětí. Nahlašte učitelkám ve třídě počet fotek, které budete chtít objednat. Fotografování je dobrovolné.
Více zde

Výlet do ZOO

Dne 6. 5. 2019 pojedeme s dětmi na výlet do ZOO Zlín. Vybíráme 200 Kč na dítě. Děti dostanou s sebou do batůžku oběd (řízek, chleba, pití, jablko). V autobuse budou pro děti připraveny minerálky, odpolední svačinu dostanou ve školce.

25.4.2019 Nezařazené

Více zde