Close

Příspěvky

Přehled všech příspěvků:

Nabídka vyšetření zraku

Dne 21. 10. 2022 proběhne v MŠ vyšetření zraku dětí. Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami, rodiče hradí poplatek za vyšetření 200 Kč. Vyšetření provádí zdravotnický pracovník, výsledky vyhodnocuje oční specialista (optometrista a oční lékař). Vyšetření…
Více zde

ZAHÁJENÍ PROVOZU PŘÍSTAVBY

Vážení rodiče, k dnešnímu dni byla dokončena kolaudace přístavby mateřské školy. Od zítřka tedy zahajuje provoz i třída Motýlků a Žabiček. Děti budou od zítra přerozděleny do 5 tříd dle dříve zveřejněných seznamů. Prosíme rodiče, aby dětem vyklidili šatní skří…
Více zde

Třídní schůzky

Zveme rodiče na třídní schůzky, které proběhnou 7. 9. 2022 od 15 hodin ve třídě Berušek. Vzhledem k délce schůzek prosíme rodiče, aby děti nechali doma. Děkujeme.
Více zde

Informace k zahájení školního roku

Vzhledem ke zpoždění kolaudace přístavby mateřské školy bude školní rok zahájen ve třech původních třídách. Děti budou dočasně rozděleny do tříd Kuřátek (předškoláci + další), Sluníček a Berušek. Po zahájení provozu přístavby budou přerozděleny do 5 tříd. Za…
Více zde

Srpnový provoz

Prázdninový provoz pro přihlášené děti bude zahájen dne 22.8.2022. V provozu budou třídy Kuřátek a Sluníček. Rozpis dětí do tříd najdete po vstupu do budovy.
Více zde

Pasování předškoláků

V pondělí 20. 6. jsme slavnostně pasovali naše nejstarší děti na školáky. Pro děti byl připraven krátký program zakončený pasováním, děti dostaly dárek na rozloučenou a složily slib školáků. I přes nepřízeň počasí se celá akce vydařila. Dětem přejeme v

27.6.2022 Nezařazené

Více zde

Pohádkový les

V pátek 17. 6. pořádala mateřská škola tradiční pohádkový les. Na děti čekaly na stanovištích postavičky z říše pohádek, děti se tak potkaly například s Karkulkou a vlkem, strašlivým drakem, Křemílkem a Vochomůrkou nebo Makovou panenkou a motýlem Emanuelem. Za

20.6.2022 Nezařazené

Více zde

Návštěva u koťátek

Ve středu 15.6. jsme si domluvili návštěvu u pěti koťátek kočičky Lízinky. Děti si mohly koťátka nejen pohladit, ale i na chvíli pochovat v náručí. Vašíčkova maminka pro děti připravila pohoštění, za což jí ještě jednou moc děkujeme. Spokojené děti

16.6.2022 Nezařazené

Více zde

Vycházka k rybníku

Tento týden si ve třídě Kuřátek povídáme o tom, jak to vypadá u rybníka. Dnes bylo nakonec docela hezky a tak jsme se hned po svačince vydali na rybník podívat vlastníma očima. Po cestě děti pozorovaly zvířata a okolí. Rybníky

9.6.2022 Nezařazené

Více zde

Vystoupení Valášku

V sobotu 4. 6. 2022 vystupovaly děti z mateřské školy z Valášku na obecní akci Barevný dětský den s pásmem Když sa Valášek narodí. Děti byly moc šikovné, vystoupení se jim povedlo a patří jim velká pochvala. Fotky najdete ve

6.6.2022 Nezařazené

Více zde

DEN DĚTÍ

Ve středu 1. 6. jsme společně s dětmi oslavily na zahradě MŠ Den dětí. Učitelky si pro děti připravily zábavné úkoly, tančení a diskotéku. Děti si mohly vyzkoušet hry s padákem, slalom mezi kužely, hod na cíl, přetahování lanem či

2.6.2022 Nezařazené

Více zde

Divadlo U modré tůňky

Ve čtvrtek 26.5. po dlouhé době do MŠ zavítalo divadlo Leonka s představením U modré tůňky. Děti byly do pohádky zapojeny pohybem a moc se jim představení líbilo. Fotky najdete ve fotogalerii na stránkách MŠ.
Více zde

Cesta za mravenečkem

Ve středu 18.5. se třída Sluníček vydala v rámci týdenního tématu – Co ukrývá les, na putování za mravenečkem. Děti pozorovaly lupou a krmily mravence v malém i velkém mraveništi, užívaly si výhledy z podkuželkovské rozhledny. A v našem cíli

18.5.2022 Nezařazené

Více zde

Sportovní dopoledne

Ve čtvrtek 12. 5. na zahradě MŠ proběhlo sportovní dopoledne. Do MŠ zavítali vsetínští hokejoví trenéři, kteří si pro děti připravili různé soutěže a závody, závěrem bylo představení hokejové výzbroje. Všechny děti se do akce zapojily a užily si s Více zde

Fotografování dětí

V pátek 27. 5. proběhne v MŠ focení dětí. Společná fotografie v ceně 40Kč/kus, jednotlivci 30Kč/kus. Předškoláci se budou fotit na tablo po obědě, prosíme tedy rodiče, aby si děti vyzvedli výjimečně až odpoledne. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta. Na…
Více zde

Výlet ZOO Zlín

Ve středu 25. 5. 2022 pojedou děti na výlet do ZOO Zlín. Vybíráme 220Kč. Dejte dětem do batůžku pití, malou svačinku, v případě potřeby pláštěnku, kšiltovku. Oběd dostanou do batůžku z MŠ. Přiveďte děti do MŠ do 7:45. Předpokládaný návrat

16.5.2022 Nezařazené

Více zde

Sportovní dopoledne

Ve čtvrtek 12.5. přijedou děti navštívit trenéři vsetínského hokejového klubu, kteří si pro děti připravili sportovní dopoledne plné her a pohybu. Akce proběhne na zahradě MŠ.
Více zde

Projektový den Berušky

V úterý 3.5.2022 přijela za dětmi di třídy Berušek Malá technická univerzita s programem “Stavitel věží”. Děti poznávaly rozhledny a vysílače, určovaly druhy věží kolem nás, staly se malými staviteli rozhledny Ještěd, kterou si ve skupinách zkonstruovaly samy pod…
Více zde

Solná jeskyně Sluníčka

  V úterý 3.5. jsme byli naposledy v Solné jeskyni. Návštěvy i pobyt v jeskyni se dětem moc líbil. Děti stavěly hrady různých velikostí, vařily, bagrovaly a samozřejmě nechyběla ani relaxace. Mikulíková Iva 
Více zde

Čarodějnický den

V pátek 29. 4. 2022 proběhl ve všech třídách “Čarodějnický den”. Děti a paní učitelky se proměnily na čarodějnice a čaroděje, všichni si užili den plný soutěží, vaření lektvarů, čarodějnických tanečků, letů na koštěti a ochutnávání čarodějných dobr…
Více zde

Projektový den Kuřátka

V úterý 26. 4. proběhl ve třídě Kuřátek projektový den Malé technické univerzity s tématem Stavitel věží. Děti se hravou formou seznámily s pravidly stavby věží, pojmenovaly různé typy věží a určily účel jejich použití. Následně dle plánku sestavily model

27.4.2022 Nezařazené

Více zde

Projektové dny

Třídu Kuřátek čeká dne 26. 4. projektový den Malé technické univerzity Stavitel věží. Tentýž program pak budou mít i děti ze třídy Berušek dne 3. 5. 2022. Stavitel věží (obsahové naplnění): děti v roli stavitelů věží jaké věže známe a

22.4.2022 Nezařazené

Více zde

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

O letních prázdninách bude MŠ v provozu od 1. – 15. 7. a dále od 22. -31. 8. 2022. K prázdninovému provozu se budou děti přihlašovat v průběhu měsíce června. Školné za oba prázdninové měsíce dohromady je stanoveno ve výši

19.4.2022 Nezařazené

Více zde

Návštěva knihovny

V pátek 8. 4. 2022  děti ze třídy Berušek navštívily obecní knihovnu. Paní učitelka Alena Šimková dětem představila prostředí knihovny, ukázala jednotlivé knihy a děti se seznámily s tím, jak se do knihovny přihlásit. Na fotky se můžete podívat ve Více zde

Velikonoční pohádka

V úterý 12.4.2022 navštívila paní Halová třídu Kuřátek a Berušek s velikonočním programem pro děti. Představila dětem pohádku O zajíčkovi, během které děti seznámila s velikonočními tradicemi a zvyky, které se dodržují během celých svátků. Na závěr programu si děti…
Více zde

Vynášení zimy

Minulý týden jsme se za doprovodu písní a říkadel rozloučili se zimou. Vynesli jsme Mořenu, kterou jsme společně zapálili a utopili. V sokolovně pak měly děti možnost přivítat jaro tvořením velikonočních výrobků. Fotky najdete ve fotogalerii.
Více zde

Sluníčka v solné jeskyni

V úterý 5.4. jely děti ze třídy Sluníček poprvé do solné jeskyně. Děti byly plné očekávání, co je vlastně čeká. V jeskyni byly děti překvapené a dolování a hraní s krystalky soli si moc užívaly, stejně tak jízdu autobusem. Fotky

5.4.2022 Nezařazené

Více zde

Jarní procházka Kuřátka

Ve čtvrtek 24.3. jsme se s dětmi ze třídy Kuřátek vydali na jarní procházku. Autobus nás vyvezl pod Kadlůbek a poté jsme pokračovali pěšky přes Kuželek až do školky. Počasí nám opravdu přálo. Po cestě děti pozorovaly jarní přírodu, poznávaly kytičky, určovaly barvy …
Více zde

První jarní den

Dne 21. 3. jsme s dětmi ze třídy Kuřátek oslavili první jarní den a příchod jara. Naše třída se hned ráno proměnila v krásnou jarní louku, plnou berušek, motýlků, včeliček, čmeláčků, mravenečků, žabiček a jarních květinkových víl.  Nejdříve jsme zahnali paní zi…
Více zde

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Hošťálková na školní rok 2022/2023 proběhne dne 13. 5. 2022 od 8:00 do 16:00. S sebou vezměte vyplněnou žádost o přijetí, rodný list dítěte, občanský průkaz. K zápisu je nutné se předem objednat.
Více zde

Zdravá pětka se vydařila

Ve středu 2. března byl pro děti ze třídy Kuřátek a Berušek připraven program “Zdravá pětka”. Děti se dozvěděly, které potraviny jsou zdraví prospěšné, které jejich zdraví naopak neprospívají. Děti samy potraviny určovaly a poznávaly, dozvěděly se, jak jídlo …
Více zde

Zdravá pětka

Dne 2. 3. 2022 navštíví děti ze třídy Berušek a Kuřátek lektorky s programem Zdravá pětka, který je zaměřen na základy zdravého stravování a životního stylu. Děti se hravou formou seznámí s tím, které potraviny jsou zdraví prospěšné a které

1.3.2022 Nezařazené

Více zde

Beseda školní zralost

Zveme rodiče předškoláků na besedu o školní zralosti dětí s paní Matějovou z Krajské pedagogicko psychologické poradny Vsetín, která se uskuteční dne 8. 3. 2022 od 15 hodin ve třídě Kuřátek. Besedy se zúčastní i ředitelka ŽS Hošťálková, která předá informace Více zde

LYŽAŘSKÝ KURZ ZRUŠEN

Vážení rodiče, z rozhodnutí Alceda byl lyžařský kurz bez náhrady zrušen. Důvodem jsou nevyhovující sněhové podmínky a nepříznivý výhled počasí. Peníze budeme vracet během pondělí 21. 2. 2022. Děkujeme za pochopení
Více zde

Maškarní karneval

Ve středu 16.2. ve všech třídách MŠ se uskutečnil karneval. Všechny děti přišly v krásných kostýmech, proběhlo představení masek. Pro děti byly připraveny různé soutěže, společně jsme si zazpívali, zatancovali a nechybělo ani občerstvení v podobě různých dobrůtek. V…
Více zde

Lyžařský kurz – náhradníci

Vážení rodiče, byla jsem kontaktována Alcedem ohledně lyžařského kurzu. Alcedo má několik zájemců na pozici náhradníka. Pokud tedy již teď víte, že se Vaše přihlášené dítě nebude moci kurzu zúčastnit, dejte mi, prosím, vědět, zajistíme náhradu. Poslední termín na t…
Více zde

Ledové království u Sluníček

Ve čtvrtek 3.2. se třída Sluníček proměnila v Ledové království. V našem království jsme měli nejvíce princezen s oblíbeným jménem Elsa, taky pár holčiček přišlo v krásném kostýmů princezny Anny a nechyběl ani Sven. Pro děti byly přichystány různé soutěže, Více zde

Školní zralost

Vážení rodiče předškoláků, pomalu se blíží čas zápisu do 1. třídy a mnoho z Vás si klade otázku, zda je jejich dítě na tento krok dobře připraveno a pokud ne, co můžete pro jeho rozvoj ještě udělat. Následující text Vás

3.2.2022 Nezařazené

Více zde

Krmení zvířátek Kuřátka

Ve středu 2. února jsme se s dětmi ze třídy Kuřátek vypravili do lesa nakrmit zvířátka. Po cestě jsme pozorovali přírodu a ptáčky, kteří nám krásně zpívali a štěbetali do kroku. Měli jsme štěstí, protože zrovna napadl sníh a mohli

2.2.2022 Nezařazené

Více zde

Změna personálního obsazení

Vážení rodiče, dovolte mi Vás informovat o změně personálního obsazení v naší mateřské škole. V měsíci lednu skončila p.uč. Blizňáková, kterou od února ve třídě Kuřátek nahradí Bc. Lucie Žambochová. Paní Blizňákovou budete moci ve školce nadále potkat ve formě Více zde

Sportovní den

V pátek 28. ledna se třída Kuřátek proměnila ve sportoviště. Zahráli jsme si hokej, bruslili, lyžovali, bobovali, vyzkoušeli si snowboard i biatlon. Krásné dopoledne jsme zakončili koulovanou. Moc jsme si to všichni užili, i když to bylo jen ve třídě.

29.1.2022 Nezařazené

Více zde

Pohádka o rukavičce

V úterý 18.1.2022 si děti poslechly pohádku O ztracené rukavičce. Po úvodním poslechu příběhu si potom děti samy na zvířátka v rukavičce zahrály a tato pohádka se jim velice líbila. Jitka Zemánková a Markéta Kretová Fotky najdete ve fotogalerii
Více zde

Zimní procházka

V pátek 21. 1. se třída Sluníček vypravila do lesa. Ke krmelci jsme donesli různé dobroty pro zvířátka. Děti byly moc spokojené, počasí nám přálo a tak jsme si procházku moc užili. Mikulíková Iva Fotky najdete ve fotogalerii na stránkách

24.1.2022 Nezařazené

Více zde

Vánoční nadílka

Tento týden byla pro děti připravena ve školce vánoční nadílka. Děti si zazpívaly koledy u klavíru, rozkrojily jablíčko, pustily lodičku z oříšku pro štěstí, prskaly prskavkami a nakonec rozbalily všechny dárečky pod stromečkem. Ve třídách zavládla krásná vánoční atm…
Více zde

Vánoční pozdrav

Milí rodiče, nadešel čas Vánoc a zimních radovánek a děti si pro Vás s učitelkami přichystaly malé překvapení. Vzhledem k tomu, že nám ani letos platná opatření nedovolí pozvat rodiče k nám do školky, aby se sami podívali, co se

17.12.2021 Nezařazené

Více zde

Provoz třídy Sluníček

Třída Sluníček bude znovu otevřena od 17. 12. 2021. Při návratu z karantény se dítě prokáže negativním PCR testem (stačí ukázat sms). Prosíme rodiče, aby předem nahlásili příchod dětí do MŠ.
Více zde

Čerti ve školce

Dnes nás ve školce navštívili čerti s Mikulášem a andělem. Děti je přivítaly pěknými písničkami, Mikuláš nahlédl do pekelné knihy hříchů a některé děti trošku pokáral. Naštěstí si letos čerti nikoho neodnesli, tak jsme mohli nakonec všichni celé skupině poděkovat <…
Více zde

Lyžařský kurz

Vážení rodiče, pokud se nezmění situace, máme v plánu uspořádat lyžařský kurz pro děti z naší mateřské školy (od 4 let) ve spolupráci s Alcedem Vsetín v termínu od 21. -25. 2. 2022. Cena lyžařského kurzu by byla 3150 Kč. Co nejdříve

24.11.2021 Nezařazené

Více zde

Strašidelné dopoledne

V pátek 5.11. proběhlo ve všech třídách MŠ strašidelné dopoledne. Děti si už od rána užívaly tento den v kostýmech – nejčastěji se objevovaly čarodějnice, černokněžníci, kostlivci, duchové a různá strašidýlka. Pro děti byl připraven program plný her a soutěží,…
Více zde

Exkurze na zimní stadion

Ve čtvrtek 14.10. jela třída Kuřátek a Berušek na exkurzi na zimní stadion do Vsetína. Hned po příjezdu se nás ujal předseda vsetínského klubu pan Libor Forch.Dovedl nás na stadion, pustil dětem světelné efekty na ledě, vsetínskou hymnu a pokračovali

17.10.2021 Nezařazené

Více zde

Exkurze na zimní stadion

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 pojedou děti ze třídy Kuřátek a Berušek na exkurzi na zimní stadion do Vsetína. Děti budou provedeny celým zázemím stadionu, VIP prostorami, kabinami A týmu a malých dětí a shlédnou část tréninku mužů. Autobus zajištěn.

11.10.2021 Nezařazené

Více zde

Drakiáda

Prosíme rodiče, aby si dne 21. 9. 2021 výjimečně vyzvedli své děti z MŠ do 15 hodin z důvodu konání drakiády. Děkujeme
Více zde

Plavání předškoláků

Ve středu 15. 9. 2021 jedou přihlášení předškoláci poprvé na plavání. Přiveďte děti do MŠ do 7:20. S sebou do batůžku jim dejte: plavky, ručník, plavecká čepice, mýdlo, pití. Svačinku dostanou z MŠ.
Více zde

Plavání

Plavání přihlášených předškoláků bude probíhat od 15. 9. 2021 do 1. 12. 2021 každou středu. Cena za 10 lekcí i s autobusovou dopravou je 2000 Kč. Částka je splatná do 14. 9. 2021. V případě zájmu MŠ vystaví potvrzení pro

3.9.2021 Nezařazené

Více zde

Informace k nástupu dětí do MŠ

1. Děti ani zaměstnanci v mateřské škole se netestují. Děti nemusí nosit roušky, každé dítě však musí mít ve skříňce v šatně přichystanou jednu roušku v sáčku. 2. Platí povinnost zákonných zástupců informovat MŠ o cestách do zahraničí v poslední…
Více zde