Close

Zapojení MŠ do stávky

Vážení rodiče,

jistě sledujete události posledních dnů, zejména v oblasti školské problematiky. Jsme znepokojeni tím, co se kolem nás děje, proto se zaměstnanci MŠ rozhodli do plánované stávky zapojit. Co nás k tomu vede?

I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství.

Jedná se především o:

● Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství (pro plánování kvality potřebujeme jistotu, ne chaotické změny a nepředvídatelnost).

● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol (zajisté registrujete dlouhodobé problémy v oblasti správních zaměstnanců).

● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové, apod.).

● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky (dělení hodin, tříd).

● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti (vyvolává kontroverze a odebírá peníze na další personál školy, neboť objem přidělených prostředků se v podstatě nemění).

● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod., neboť již dva roky se převádějí prostředky z platů pracovníků na povinné státem hrazené výdaje).

Z výše uvedených důvodů zaměstnanci mateřské školy využijí své ústavní právo a zúčastní se plánované stávky dne 27. 11. 2023Protože, jako ředitelka školy, nebudu schopna zajistit provoz školy, avizuji přerušení provozu mateřské školy po dobu stávky.

Věřím, že toto rozhodnutí přijmete s pochopením, neboť se stavíme právě za Vaše děti a jejich budoucnost. Není naším cílem „brát si Vaše děti jako rukojmí“, nicméně jsme přesvědčeni, že současná situace je vážná. O případných změnách a dalším vývoji budeme včas informovat.

Mgr. Jitka Sobotková

Ředitelka školy