Close

Nezařazené

UPOZORNĚNÍ

15.6.2020 Nezařazené

Prosíme rodiče, aby se ve čtvrtek 25. 6. 2020 dostavili do mateřské školy. V uvedený den proběhne vyúčtování stravného, solné jeskyně a dalších plateb u paní Šabršulové (6:00 – 16:00). Zároveň budou k vyzvednutí věci dětí (hrníčky, výkresy, oblečení, papučky, [klikněte zde…]

Otevření MŠ

Vážení rodiče, po projednání současné situace se starostou obce ředitelka mateřské školy rozhodla o obnovení provozu mateřské školy od 18. 5. 2020. Vzhledem k tomu, že se stále nacházíme v režimu mimořádných opatření, žádáme rodiče, aby dobře zvážili docházku dětí do MŠ. [klikněte zde…]

Dotazník

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji současné situace a rozvolňování vládních opatření budeme se zřizovatelem jednat o znovuotevření mateřské školy. Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží jako podklad k jednání. Děkuji. https://www.survio.com/survey/d/B1L6T5Y7K4H9T0V6A

Vzor čestného prohlášení k očkování dítěte

Vzor textu čestného prohlášení k očkování: Já ……………………………………………………………………………………………………. nar:…………………………………………………………………………………………………… trv. bytem:…………………………………………………………………………………………… (zákonný zástupce dítěte) prohlašuji, že ………………………………………………………………………… (jméno a příjmení dítěte) nar. ………………………………… se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Toto prohlašuji jako zákonný zástupce [klikněte zde…]

Zápis do MŠ

Na základě Opatření MŠMT 156-57/2020-1 ze dne 3. 4. 2020 stanovuje ředitelka mateřské školy následující postup při zápisu dětí do MŠ Hošťálková: Zápis do MŠ bude probíhat BEZ přítomnosti dětí. V případě osobního podání žádosti se k zápisu dostaví pouze [klikněte zde…]

PŘERUŠENÍ PROVOZU

16.3.2020 Nezařazené

Vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka mateřské školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hošťálková, [klikněte zde…]