Close

Informace k zápisu

ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
Bude probíhat dne 16. 5. 2024 od 8:00 do 16:00 hodin. Vezměte si prosím s sebou:
– vyplněnou žádost o přijetí (potvrzenou lékařem pro děti a dorost)
– rodný list dítěte
– občanský průkaz

Žádost o přijetí si můžete osobně vyzvednout v ředitelně mateřské školy v pondělí 29. 4. 2024 od 8:30 do 11:30 nebo stáhnout a vytisknout ZDE nebo ukrajinsky ZDE.

Podrobnější informace k zápisu najdete ZDE.

Informace k povinnému očkování

Mateřská škola může v souladu s § 34 odst. 5 zákona 561/2004 Sb., školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Dítě je dále možné do MŠ přijmout, pokud je proti nákaze imunní nebo se nemohlo účastnit očkování kvůli kontraindikaci. V takovém případě je nutné doložit potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, který tuto skutečnost potvrdí. Bez potvrzení není možné dítě do MŠ přijmout!

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2023/2024
Dokument popisující kritéria pro přijímání dětí si můžete stáhnout na TOMTO ODKAZU.

Seznam dětí přijatých do mateřské školy na školní rok 2024/2024 najdete NA TOMTO ODKAZU.

Individuální vzdělávání
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte najdete na TOMTO ODKAZU.