Close

Informace k zápisu

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2021/2022
Dokument popisující kritéria pro přijímání dětí si můžete stáhnout na TOMTO ODKAZU.

ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Bude probíhat dne 14. 5. 2021 od 8:00 do 16:00 hodin. Vezměte si prosím s sebou:
– vyplněnou žádost o přijetí (potvrzenou lékařem pro děti a dorost)
– rodný list dítěte
– občanský průkaz 

Podrobnější informace k zápisu najdete ZDE.

Informace k povinnému očkování

Mateřská škola může v souladu s § 34 odst. 5 zákona 561/2004 Sb., školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Dítě je dále možné do MŠ přijmout, pokud je proti nákaze imunní nebo se nemohlo účastnit očkování kvůli kontraindikaci. V takovém případě je nutné doložit potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, který tuto skutečnost potvrdí. Bez potvrzení není možné dítě do MŠ přijmout!

Žádost o přijetí nebude možno vzhledem k současné situaci vyzvedávat osobně, můžete si ji stáhnout a vytisknout z TOHOTO ODKAZU.

Seznam dětí přijatých do mateřské školy na školní rok 2021/2022 najdete NA TOMTO ODKAZU.

Individuální vzdělávání

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte najdete na TOMTO ODKAZU.