Close

Informace k zápisu

ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Bude probíhat dne 13. 5. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin. Vezměte si prosím s sebou:
– vyplněnou žádost o přijetí (potvrzenou lékařem pro děti a dorost)
– rodný list dítěte
– občanský průkaz

Upozornění: K tomuto zápisu nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR.

ZÁPIS DĚTÍ CIZINCŮ S VÍZEM ZA ÚČELEM STRPĚNÍ POBYTU NA ÚZEMÍ ČR PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Bude probíhat dne 23. 6. 2022 od 8:00 do 14:00 hodin. Vezměte si s sebou:
– vyplněnou žádost o přijetí (potvrzenou lékařem pro děti a dorost)
– vízový štítek nebo cestovní pas s razítkem
– doklad o totožnosti dítěte
– doklad o totožnosti zákonného zástupce

Žádost o přijetí si můžete osobně vyzvednout v ředitelně mateřské školy v pondělí 2. 5. 2022 od 8:30 do 11:30 nebo stáhnout a vytisknout z ZDE a pro cizince (Ukrajinsky) ZDE.

Podrobnější informace k zápisu najdete ZDE.

Informace k povinnému očkování

Mateřská škola může v souladu s § 34 odst. 5 zákona 561/2004 Sb., školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Dítě je dále možné do MŠ přijmout, pokud je proti nákaze imunní nebo se nemohlo účastnit očkování kvůli kontraindikaci. V takovém případě je nutné doložit potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, který tuto skutečnost potvrdí. Bez potvrzení není možné dítě do MŠ přijmout!

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2022/2023
Dokument popisující kritéria pro přijímání dětí si můžete stáhnout na TOMTO ODKAZU.

Seznam dětí přijatých do mateřské školy na školní rok 2022/2023 najdete NA TOMTO ODKAZU.

Individuální vzdělávání
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte najdete na TOMTO ODKAZU.