Close

Prohlášení o přístupnosti

MŠ Hošťálková se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

  • www.mshostalkova.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí.
Fotografie ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis a to z důvodu nepřiměřené zátěže. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele časově a finančně náročné.

Texty

Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče (Ctrl + posun kolečkem myši).

Přístupnost obsahu

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .xls, .xlsx, a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 20.12.2019
  • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 20.12.2019

Toto prohlášení bylo vypracováno na základě vlastního posouzení. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

MŠ Hošťálková má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).
Kontakt je:
Mateřská škola Hošťálková
Hošťálková 226
75622 Hošťálková
telefon: 571 442 280
e-mail: materska.skola@hostalkova.cz

Postupy proprosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz