Close

Povinně zveřejňované informace

NázevMateřská škola Hošťálková, okres Vsetín
Důvod a způsob založeníZřizovatelem příspěvkové organizace je Obec Hošťálková, IČO 00 303 798, se sídlem Hošťálková 3, 756 22.
Příspěvková organizace je zřizována jako mateřská škola.
Předmětem činnosti mateřské školy je předškolní vzdělávání v rozsahu vymezeném v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve vyhlášce 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
Mateřská škola jako předškolní zařízení bude zabezpečovat výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Organizační struktura
Kontaktní spojeníhttps://www.mshostalkova.cz/o-nas/kontakty/
Kontaktní poštovní adresaMateřská škola Hošťálková, okres Vsetín
Hošťálková 226
756 22
Adresa úřadovny pro osobní návštěvuMateřská škola Hošťálková, okres Vsetín
Hošťálková 226
756 22
Úřední hodinyÚřední hodiny jsou pondělí – středa 8:00 – 12:00, v jiný čas po předchozí domluvě
Telefonní číslahttps://www.mshostalkova.cz/o-nas/kontakty/
Adresa internetových stránekwww.mshostalkova.cz
Adresa podatelnyMateřská škola Hošťálková, okres Vsetín
Hošťálková 226
756 22
Elektronická adresa podatelnymaterska.skola@hostalkova.cz
Datová schránka55f6yr6
Případné platby lze poukázat1771619359/0800 Česká spořitelna a.s.
IČO70939080
Plátce daně z přidané hodnotyMateřská škola Hošťálková, okres Vsetín není plátcem DPH
Dokumenty1) Školní vzdělávací program – https://www.mshostalkova.cz/wp-content/uploads/2021/10/SVP-2021.pdf
2) Školní řád – https://www.mshostalkova.cz/wp-content/uploads/2021/10/Skolni-rad-2021.pdf
3) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – https://www.mshostalkova.cz/wp-content/uploads/2024/02/Zadost-o-prijeti-2024.pdf
4) Směrnice o svobodném přístupu k informacím – https://www.mshostalkova.cz/wp-content/uploads/2024/03/Smernice-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.docx
RozpočetSchválený rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu – ZDE
Žádosti o informaceSměrnice o svobodném přístupu k informacím – https://www.mshostalkova.cz/wp-content/uploads/2024/03/Smernice-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.docx
Předpisy1) Nejdůležitější používané předpisy:
– Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
– Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
– Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
– Vyhláška 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
– Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
K nahlédnutí na portálu veřejné správy portal.gov.cz
2) Vydané právní předpisy:
Škola vydává školní řád a dále právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
Úhrady za poskytování informací

2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Licenční smlouvy1) Vzory licenčních smluv
2) Výhradní licence
V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Výroční zpráva