Close

Představení MŠ

Naše mateřská škola se nachází v údolí Valašských hor v centru obce Hošťálková. Škola je obklopena velkou zahradou, za kterou se rozprostírají louky, pole a lesy. Zahrada je vybavena pískovišti, houpačkami, klouzačkami a dalšími herními prvky. Mateřská škola má vlastní kuchyni zajišťující stravování dětí.

Objekt MŠ je tvořen třemi vzájemně propojenými budovami. Schéma Mateřské školy a jednotlivé vchody jsou vyznačeny na obrázku:

Schéma MŠ

Výchova a vzdělávání dětí probíhá v pěti třídách, z nichž ve dvou jsou děti předškolního věku, v jedné děti mladší tří let a ve dvou děti od 3 do 5 let:

 • Berušky (děti mladší 3 let)
 • Kuřátka (děti od 3 do 5 let)
 • Motýlci (předškolní děti)
 • Sluníčka (děti od 3 do 5 let)
 • Žabičky (předškolní děti)

Popis jednotlivých tříd:

Berušky

Třída je určena pro děti mladší 3 let.

Ve třídě Berušek jsou s dětmi učitelky:

 • Bc. Iva Mikulíková
 • Aneta Kormanová
 • Miluše Palová – školní asistent

Kuřátka

Třída je určena pro děti od 3 do 5 let.
Ve třídě Kuřátek jsou s dětmi:

 • Alžběta Pařenicová
 • Aneta Ptáčková

Sluníčka

Třída je určena pro děti od 3 do 5 let.
Ve třídě Sluníček jsou s dětmi učitelky:

 • Helena Staňková
 • Nikola Vavříková

Motýlci


Třída je určena pro děti předškolního věku.

Ve třídě Motýlků jsou s dětmi:

 • ředitelka Mgr. Jitka Sobotková
 • učitelka Markéta Kretová
 • učitelka Mgr. Nikola Válková
 • asistent pedagoga Sabina Češková

Žabičky


Třída Žabiček je určena pro děti předškolního věku a pro děti s odkladem školní docházky.

Ve třídě Žabiček jsou s dětmi učitelky:

 • Petra Uličníková
 • Lic. Johana Šenkeříková

Valašský kroužek

Škola je zaměřena na valašské tradice a proto školní vzdělávací program nese název „My jsme Valaši jedna rodina“.

Pozitivním prvkem v oblasti kulturního a společenského rozvoje je pravidelné vystupování dětí z valašského kroužku. Tento kroužek pracuje pod názvem: Děcka z Hošťálkové. V letošním školním roce kroužek vedou učitelky Johana Šenkeříková a Alžběta Pařenicová. Děti vystupují každým rokem na mnoha akcích MŠ, OÚ na různých oslavách, MDD, v domově důchodců apod. Také jsme vystupovali na dětských liptálských slavnostech, nebo na Vsetínském krpečku. Doprovází nás vlastní hudba: Johana Šenkeříková, Alžběta Pařenicová, Kamila Polonyová a Dan Jakubík. Díky této dlouhodobé aktivitě děti získávají velmi dobrý vztah k lidovým písním a místnímu folkloru.

Valašský kroužek - foto dětí v krojích 1

Účastníme se každý druhý rok přehlídky mateřských škol : Mateřinka ve Valašském Meziříčí. Již 6x jsme byli se svým valašským pásmem vybráni na celostátní festival mateřských škol do Nymburku.
V roce 2014 vyhrála obec zlatou stuhu v rámci soutěže Vesnice roku. Určitě i my jsme k tomu přispěli valašským pásmem, pod názvem „ Po práci može byť aj zábava.“ Děti za veselé vystoupení sklidily velký aplaus.

Valašský kroužek - foto dětí v krojích 2