Close

Představení MŠ

Naše mateřská škola se nachází v údolí Valašských hor v centru obce Hošťálková. Škola je obklopena velkou zahradou, za kterou se rozprostírají louky, pole a lesy. Zahrada je vybavena pískovišti, houpačkami, klouzačkami a dalšími herními prvky. Mateřská škola má vlastní kuchyni zajišťující stravování dětí.

Objekt MŠ je tvořen dvěma vzájemně propojenými budovami. Schéma Mateřské školy a jednotlivé vchody jsou vyznačeny na obrázku:

Obrázek - schéma vchodů do mateřské školy Hošťálková

Výchova a vzdělávání dětí probíhá ve třech třídách, z nichž ve dvou jsou děti předškolního věku a v jedné děti nejmladší:
– Berušky (předškoláci)
– Kuřátka
(předškoláci)
– Sluníčka
(nejmladší děti)

Popis jednotlivých tříd:

Berušky

Třída je určena pro děti předškolního věku.

Ve třídě Berušek jsou s dětmi učitelky:

  • Markéta Kretová (604 825 854)
  • Jitka Zemánková (605 190 983)

Kuřátka

Třída je určena pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky a je naplněna do počtu 24 dětí.
Ve třídě Kuřátek jsou s dětmi:

  • ředitelka MŠ: Mgr. Jitka Sobotková (605 279 226)
  • učitelka: Petra Uličníková (731 588 987)
  • učitelka: Bc. Lucie Žambochová
  • asistent pedagoga: Sabina Češková

Sluníčka

Třída je určena pro děti věkově smíšené od 2 do 4 let.
Ve třídě Sluníček jsou s dětmi učitelky:

  • učitelka: Helena Staňková (737 634 518)
  • učitelka: Bc. Iva Mikulíková (731 585 407)
  • školní asistent: Miluše Palová

Valašský kroužek

Škola je zaměřena na valašské tradice a proto školní vzdělávací program nese název „My jsme Valaši jedna rodina“.

Pozitivním prvkem v oblasti kulturního a společenského rozvoje je pravidelné vystupování dětí z valašského kroužku. Tento kroužek pracuje pod názvem: Děcka z Hošťálkové. Mnoho let pracoval pod vedením Aleny Blizňákové a učitelky Věry Žambochové. V současné době vedení kroužku převzala ředitelka Jitka Sobotková a učitelky Markéta Kretová a Jitka Zemánková. Děti vystupují každým rokem na mnoha akcích MŠ, OÚ na různých oslavách, MDD, v domově důchodců apod. Také jsme vystupovali na dětských liptálských slavnostech, nebo na Vsetínském krpečku. Doprovází nás vlastní hudba: Mgr. Jitka Sobotková, Kamila Polonyová a Dan Jakubík. Díky této dlouhodobé aktivitě děti získávají velmi dobrý vztah k lidovým písním a místnímu folkloru.

Valašský kroužek - foto dětí v krojích 1

Účastníme se každý druhý rok přehlídky mateřských škol : Mateřinka ve Valašském Meziříčí. Již 6x jsme byli se svým valašským pásmem vybráni na celostátní festival mateřských škol do Nymburku.
V roce 2014 vyhrála obec zlatou stuhu v rámci soutěže Vesnice roku. Určitě i my jsme k tomu přispěli valašským pásmem, pod názvem „ Po práci može byť aj zábava.“ Děti za veselé vystoupení sklidily velký aplaus.

Valašský kroužek - foto dětí v krojích  2