Close

admin

Otevření MŠ

Vážení rodiče, po projednání současné situace se starostou obce ředitelka mateřské školy rozhodla o obnovení provozu mateřské školy od 18. 5. 2020. Vzhledem k tomu, že se stále nacházíme v režimu mimořádných opatření, žádáme rodiče, aby dobře zvážili docházku dětí do MŠ. [klikněte zde…]

Dotazník

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji současné situace a rozvolňování vládních opatření budeme se zřizovatelem jednat o znovuotevření mateřské školy. Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží jako podklad k jednání. Děkuji. https://www.survio.com/survey/d/B1L6T5Y7K4H9T0V6A

Vzor čestného prohlášení k očkování dítěte

Vzor textu čestného prohlášení k očkování: Já ……………………………………………………………………………………………………. nar:…………………………………………………………………………………………………… trv. bytem:…………………………………………………………………………………………… (zákonný zástupce dítěte) prohlašuji, že ………………………………………………………………………… (jméno a příjmení dítěte) nar. ………………………………… se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Toto prohlašuji jako zákonný zástupce [klikněte zde…]

Zápis do MŠ

Na základě Opatření MŠMT 156-57/2020-1 ze dne 3. 4. 2020 stanovuje ředitelka mateřské školy následující postup při zápisu dětí do MŠ Hošťálková: Zápis do MŠ bude probíhat BEZ přítomnosti dětí. V případě osobního podání žádosti se k zápisu dostaví pouze [klikněte zde…]

PŘERUŠENÍ PROVOZU

16.3.2020 Nezařazené

Vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka mateřské školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hošťálková, [klikněte zde…]

OMEZENÍ PROVOZU MŠ

13.3.2020 Nezařazené

Mateřská škola Hošťálková bude na základě rozhodnutí starosty obce Hošťálková ze dne 13. 3. 2020 od pondělí 16. 3. 2020 přijímat pouze děti pracujících rodičů, kteří nečerpají ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení, [klikněte zde…]

Kontaktní údaje KHS Zlín

V případě potřeby se rodiče mohou obracet ve věci šíření virové infekce COVID-19 na informační linku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje: 577 006 759 a 724 221 953 nebo na e-mailovou adresu: covid19@khszlin.cz