Close

Fotografování

V úterý 28. 5. proběhne focení tříd Sluníček a Kuřátek. První se bude fotit třída Sluníček, přiveďte proto děti již oblečené na fotografování do 7:45.

Ve čtvrtek 30. 5. proběhne focení tříd Žabiček, Motýlků a Berušek. Žabičky se budou fotit jako první, proto také prosíme o přivedení dětí již oblečených na focení nejpozději do 7:40.

Děkujeme.