Close

Fotografování dětí

V průběhu měsíce května proběhne focení dětí. Fotit budeme třídy, fotky předškoláků na tablo, popř. skupinové fotky. Přesný termín bude určen dle aktuálního počasí a časových možností fotografa (úterý nebo čtvrtek).

Cena za fotografii třídy je 40 Kč, skupinové foto/tablo 30 Kč.

Nahlaste učitelkám ve třídě počet požadovaných fotografií. Upozorňujeme, že 1 ks fotografie předškoláka zůstává v MŠ na tablo.