Close

Beseda školní zralost

Beseda na téma školní zralost s paní Matějovou z Krajské pedagogicko psychologické poradny proběhne dne 17. 1. 2023 od 15 hodin ve třídě Motýlků.

Obsah:

  • informace ředitelky ZŠ Mgr. Dany Černíkové k zápisu dětí do 1. třídy
  • co vše by měl zvládnout předškolák, na co se zaměřit
  • jak postupovat, pokud zvažujeme odklad školní docházky či předčasné zaškolení dětí
  • jak probíhá vyšetření v KPPP
  • prostor pro dotazy

Zájemci z řad rodičů jsou srdečně zváni.