Close

Informace k provozu MŠ v době jarních prázdnin

V týdnu od 19. – 23. 2. bude omezen provoz MŠ. Přihlášené děti ze třídy Kuřátek budou spojené ve třídě Berušek a děti ze třídy Sluníček a Žabiček ve třídě Motýlků. Prostřední budova (Sluníčka a Kuřátka) bude uzavřena. Vezměte si proto v pátek přezuvky z šatny.