Close

Návštěva knihovny

V úterý 19. 3. půjdou předškoláci na návštěvu knihovny, kde si pro ně paní učitelka Šimková společně s dětmi ze ZŠ připravila krátký program.📚📖