Close

Odklady školní docházky

Prosím rodiče předškoláků, kterým byl udělen odklad školní docházky na rok 2024/2025, aby do mateřské školy dodali kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky.

To je podkladem pro to, aby dítě mohlo zůstat v MŠ i ve školním roce 2024/2025. V případě nedodání rozhodnutí je počítáno s tím, že dítě nastupuje do první třídy a k 31. 8. 2024 bude ukončena docházka dítěte do MŠ.

Zároveň prosím o dodání kopie doporučení z poradny.

Děkuji.