Close

Ukliďme Česko

V pondělí 22. 4. se s dětmi zapojíme do akce Ukliďme Česko. Učitelky s dětmi projdou blízké okolí školky a během akce seznámí děti ze zásadami třídění odpadu.