Close

Seznam přijatých dětí na školní rok 2024/2025

Dne 6. 6. 2024 od 15 hodin proběhnou ve třídě Motýlků třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí. Vezměte s sebou, prosím, vyplněné formuláře.