Close

Školní zralost

Vážení rodiče předškoláků,

pomalu se blíží čas zápisu do 1. třídy a mnoho z Vás si klade otázku, zda je jejich dítě na tento krok dobře připraveno a pokud ne, co můžete pro jeho rozvoj ještě udělat.

Následující text Vás seznámí s možnými úskalími, které by mohly Vaše dítě na cestě za školním úspěchem ohrozit a jak případnému školnímu neúspěchu předejít.

Pokud budete mít v rozhodování, zda má Vaše dítě do školy nastoupit či nikoliv, pochybnosti, nabízíme Vám po domluvě individuální konzultace.

ŠKOLNÍ ZRALOST.