Close

Zvýšení ceny jídla od 1.1.2019

Od 1.1.2019 se v naší MŠ zvyšují finanční limity na nákup potravin podle věkových skupin

Věková skupina strávníků do 6let:    celodenní stravování na 33,-Kč

Věková skupina strávníků 7-10let: celodenní stravování na 36,-Kč