Close

Změna Berušky

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 budou děti ze třídy Berušek z důvodu výměny osvětlení ve třídě Berušek spojené ve třídě Sluníček.