Close

Zdravá pětka

Dne 2. 3. 2022 navštíví děti ze třídy Berušek a Kuřátek lektorky s programem Zdravá pětka, který je zaměřen na základy zdravého stravování a životního stylu. Děti se hravou formou seznámí s tím, které potraviny jsou zdraví prospěšné a které nikoliv, ochutnají některé potraviny a zkusí si vytvořit svůj zdravý talíř.