Close

Zápis do MŠ na školní rok 2016/17

Zápis do mateřské školy Hošťálková na školní rok 2016-2017 se uskuteční v pondělí 25. 4. 2016 v době od 10:00 do 16:00 hod. v budově MŠ.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednou v ředitelně školy v pondělí 18.4. 2016 a úterý 19.4.2016 v době od 9:30 – 15:30hod. K zápisu předloží zákonný zástupce originál rodného listu  dítěte a potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Očkování je podmínka pro přijetí dítěte.