Close

Zápis do MŠ cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

CIZINCI S VÍZEM ZA ÚČELEM STRPĚNÍ POBYTU

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hošťálková, okres Vsetín v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, stanoví následující upřesnění pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR pro školní rok 2022/2023:

Místo pro podání žádosti:   Mateřská škola Hošťálková, ředitelna (vedle třídy Berušek)

Termín:                                 čtvrtek 23. 6. 2022

Doba pro podání žádosti:    8:00 – 14:00

Počet volných míst:             1

Žádost o přijetí je ke stažení na https://www.mshostalkova.cz/info-pro-rodice/prijimani-deti/zapis/ nebo k vyzvednutí dne 6. 6. 2022 od 8:30 do 10:30 v ředitelně mateřské školy.

S sebou vezměte: vyplněnou žádost o přijetí, vízový štítek nebo cestovní pas s razítkem, doklad o totožnosti dítěte, doklad o totožnosti zákonného zástupce.