Close

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Hošťálková na školní rok 2022/2023 proběhne dne 13. 5. 2022 od 8:00 do 16:00. S sebou vezměte vyplněnou žádost o přijetí, rodný list dítěte, občanský průkaz. K zápisu je nutné se předem objednat.

Upozornění – k zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem k dočasné ochraně podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022