Close

Zápis do MŠ

Na základě Opatření MŠMT 156-57/2020-1 ze dne 3. 4. 2020 stanovuje ředitelka mateřské školy následující postup při zápisu dětí do MŠ Hošťálková:

Zápis do MŠ bude probíhat BEZ přítomnosti dětí. V případě osobního podání žádosti se k zápisu dostaví pouze jeden ze zákonných zástupců dítěte.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (55f6yr6),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu materska.skola@hostalkova.cz (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou. Způsobem v bodě 1 – 3 je možné žádost podat v termínu od 2. do 13. 5. 2020,
 4. osobní podání – dne 15. 5. 2020 v čase od 8:00 do 16:00. K osobnímu podání žádosti je nutné se předem přihlásit na https://reservando.mshostalkova.cz/
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K zápisu je nutné doložit:

 1. Vyplněnou žádost o přijetí (ke stažení na www.mshostalkova.cz )
 2. Občanský průkaz
 3. Rodný list dítěte (kopie)

Jak doložit potvrzení o očkování dítěte (nemusí dokládat dítě, které bude v daném školním roce předškolák):

 1. potvrzením lékaře přímo na žádosti o přijetí nebo
 2. čestným prohlášením rodiče a zároveň kopií očkovacího průkazu.

S případnými dotazy se můžete obracet na Mgr. Jitku Sobotkovou na tel: 605279226 nebo na e-mailové adrese: materska.skola@hostalkova.cz