Close

Začátek školního roku 2016/17

Školní rok 2016/2017 bude započat 1.9.2016.Z důvodu rekonstrukce soc. zařízení v 1.třídě Berušek nebude ještě 1. a 2.9.2016 v této třídě provoz. Děti budou budou mimořádně rozděleny do třídy Sluníček a Kuřátek.

Třída Beřušek se bude otvírat asi ve středu  14.9.2016