Close

Výsledky zápisu dětí 2018/2019

 

Mateřská škola Hošťálková,okres Vsetín

 Ředitelka  mateřské školy Hošťálková,okres Vsetín rozhodla v souladu s § 34 a §165odst.2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb. / Školský zákon/, v platném znění,

že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hošťálková, okres Vsetín ve školním roce 2018-2019 u těchto uchazečů :

  1. MS 51 / 2018
  2. MS 26 / 2018
  3. MS 27 / 2018
  4. MS 28 / 2018
  5. MS 29 / 2018
  6. MS 52 / 2018
  7. MS 30 / 2018
  8. MS 31 / 2018
  9. MS 32 / 2018

10.MS   33 / 2018

11.MS   34 / 2018

12.MS   38 / 2018

13.MS   35 / 2018

14.MS   36 / 2018

15.MS   37 / 2018

16.MS   39 / 2018

17.MS   50 / 2018

18.MS   44 / 2018

19.MS   42 / 2018

20.MS   40 / 2018

21.MS   41 / 2018

22.MS   43 / 2018

23.MS   45 / 2018

24.MS   46 / 2018

25.MS   47 / 2018

Datum zveřejnění : 29. května 2018

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské škol, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hošťálková,okres Vsetín.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se rodičům nevydává, zůstává uloženo ve spisu dítěte. Rodič ale může požádat o jeho vydání.

Schůzka rodičů přijatých dětí i dětí stálých/ docházejících do MŠ/   proběhne začátkem

září 2018.

V Hošťálkové, dne 29.5.2018                                               Blizňáková Alena – ředitelka školy