Close

Výlet do ZOO

Dne 17. 6. 2021 pojedou všechny děti z MŠ na výlet do ZOO.

Vybírat se bude 100Kč na vstup a jízdné (zbytek jízdného doplatí MŠ) +50Kč na vláček, celkem tedy 150 Kč.