Close

Výběr stravného za červenec 2016

Výběr stravného za červenec 2016 se koná ve čtvrtek a pátek 6.00-12.00hod  u ved.strav. nebo u p. učitelky ve třídě Sluníček