Close

Upozornění

Na základě doporučení Policie ČR budou dne 7. 5. 2021 provedena zvýšená bezpečnostní opatření v MŠ. V tento den bude zamezen vstup do budovy všem třetím osobám, tedy i rodičům dětí. Děti bude od rodičů přebírat učitelka u vstupu do MŠ. Při příchodu do MŠ zvoňte. Stejným způsobem bude probíhat i vyzvedávání dětí z MŠ.

Dále budou tento den omezeny vycházky dětí v okolí MŠ.

Děkuji za pochopení.