Close

Úplata za vzdělávání

Pro děti, které nastoupily do MŠ od 10. 5. 2021, je výše úplaty za měsíc květen 2021 stanovena ve výši 207 Kč.

Ostatní děti platí plnou výši školného.