Close

Třídní schůzky nově přijatí

Třídní schůzky pro rodiče dětí přijatých k docházce ve školním roce 2023/2024 se uskuteční 13. 6. 2023 od 15 hodin ve třídě Motýlků (přízemí přístavby). S sebou vezměte vyplněné tiskopisy.