Close

Střípky ze Sluníček

 V uplynulých dvou týdnech jsme si s dětmi povídali o ovoci a zelenině. Společně jsme si hráli na prodavače, třídili jsme a pojmenovávali obrázkové, plastové, ale i reálné ovoce i zeleninu a taky si ho děti samostatně nakrájely a ochutnaly. Děti byly při práci velmi spokojené a snaživé.

Fotky najdete ve fotogalerii.

Mikulíková Iva