Close

Solná jeskyně Sluníčka

 

V úterý 3.5. jsme byli naposledy v Solné jeskyni. Návštěvy i pobyt v jeskyni se dětem moc líbil. Děti stavěly hrady různých velikostí, vařily, bagrovaly a samozřejmě nechyběla ani relaxace.

Mikulíková Iva