Close

Sluníčka v solné jeskyni

V úterý 5.4. jely děti ze třídy Sluníček poprvé do solné jeskyně. Děti byly plné očekávání, co je vlastně čeká. V jeskyni byly děti překvapené a dolování a hraní s krystalky soli si moc užívaly, stejně tak jízdu autobusem.

Fotky najdete ve fotogalerii.

Mikulíková Iva