Close

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka rodičů dětí nově přijatých na školní rok 2020/2021 proběhne dne 23. 6. 2020 od 15 hodin ve třídě Kuřátek (2. patro). S sebou přineste vyplněné formuláře.