Close

Rozdělení dětí do tříd

Vzhledem k nařízení MŠMT o počtech dětí ve třídách (max. 15), budou děti rozděleny do tříd podle počtu přihlášených dětí. Počítejte tedy s tím, že Vaše dítě nemusí být po dobu mimořádných opatření zařazeno do kmenové třídy.

Rozpis dětí najdete v pondělí ráno na vstupních dveřích do MŠ.