Close

Provoz třídy Berušek

Provoz ve třídě Berušek bude zítra 12. 2. 2021 obnoven. Rodiče dětí v karanténě mají při návratu dítěte do MŠ povinnost odevzdat čestné prohlášení (ke stažení na FB, webových stránkách MŠ nebo v tištěné podobě ve třídě Berušek).

Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku dítěte formou SMS na tel: 605 279 226.