Close

Projektový den ZOO Zlín

Ve středu 23. 9. 2020 pojedou všechny děti ze třídy Berušek a Kuřátek na projektový den do ZOO Zlín. Celá akce je pro děti zdarma. Přiveďte děti do MŠ do 7:30. S sebou batůžek, pláštěnku, pití. Jídlo bude zajištěno z MŠ. Předpokládaný návrat je kolem 13 hodiny.