Close

Projektový den Žabičky

Ve středu 16.11. navštívil třídu Žabiček s polytechnickou výchovou pan Mgr. Martin Müller. Děti si užily moc pěkně zpracované téma ,,Voda“, kde byl dětem předveden koloběh vody v přírodě. Také si vyrobili svůj první rumpál, který si odnesly domů. Děkujeme.

Marcela Žůrková