Close

Projektový den Stavitel města

V úterý 19. 10. 2021 proběhl ve třídě Berušek projektový den s názvem Stavitel města Malé technické univerzity. Děti se seznámily s tím, jaké budovy se nachází ve městě a jaké na vesnici, podle vlastní fantazie ve skupinkách stavěly budovy, které označily příslušnými značkami. Z těchto budov si pak děti postavily vlastní město, které nazvaly Praha. Seznámily se s tím, jak se orientovat v mapě a plánu, celé své město zakreslily do svých plánů. Akce dále probíhala na zahradě mateřské školy, kde děti plnily různé úkoly, za které dostávaly kostičky a za ně si dále nakupovaly další budovy do svých plánů, takže si děti vyzkoušely, jaké to je být obchodníkem. Dětem se tento projektový den velmi líbil, získaly díky němu nové zkušenosti.

Markéta Kretová