Close

Projektové dny

Třídu Kuřátek čeká dne 26. 4. projektový den Malé technické univerzity Stavitel věží.

Tentýž program pak budou mít i děti ze třídy Berušek dne 3. 5. 2022.

Stavitel věží (obsahové naplnění):

  • děti v roli stavitelů věží
  • jaké věže známe a k čemu nám slouží
  • stabilita výškových budov
  • pevná a široká základna
  • na základě technického schématu postavíme Ještěd
  • venkovní aktivita: stavba věže z papírových kelímků a test stability

Program je hrazen z prostředků EU.

https://www.mtuni.cz/programy-pro-deti/