Close

Prázdninový provoz a platby

SNÍŽENÍ ÚPLATY V ČERVENCI A SRPNU (PRÁZDNINOVÝ PROVOZ)

ČERVENEC 2019

22 pracovních dnů – z toho 9 dnů provoz

Výpočet 250 : 22 x 9 = 102 Kč

SRPEN 2019

22 pracovních dnů – z toho 10 dnů provoz

Výpočet 250 : 22 x 10 = 114 Kč

102 + 114 = 216

Ředitelka MŠ stanovuje snížené školné za prázdninový provoz v částce 216 Kč.

Vážení rodiče,
nahlaste, prosím, učitelkám ve třídě, zda bude Vaše dítě navštěvovat školku o prázdninách.