Close

Pozvánka na besedu na téma školní zralost dětí

Zveme rodiče předškolních dětí na besedu na téma školní zralost a připravenost na vstup dětí do ZŠ s Mgr. Danou Matějovou z Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve středu dne 30. 11. 2022 od 15 hodin ve třídě Motýlků (přízemí nové budovy).

Součástí besedy budou i informace k zápisu do ZŠ od ředitelky školy Mgr. Dany Černíkové.