Close

Pasování předškoláků

Ve středu 21. 6. jsme se sešli na zahradě mateřské školy, abychom se slavnostně rozloučili s našimi nejstaršími dětmi, které v září nastupují do první třídy. Pro děti byl připraven zábavný program zakončený pasováním dětí a předáním dárků.

Dětem přejeme, ať se jim ve škole daří a líbí, ať dobře vycházejí se spolužáky i s učitelkou, ať zažívají jen samé úspěchy a z drobných nezdarů si nelámou hlavu.

Rodičům přejeme pevné nervy a mnoho radosti při sledování úspěchů svých dětí. Zároveň jim děkujeme za spolupráci během docházky jejich dětí do školky.

Dále děkujeme obci Hošťálková, za poskytnutí finančního příspěvku na nákup dárků pro děti.

Přejeme krásné prázdniny!!

Fotky najdete ve fotogalerii na stránkách MŠ.