Close

Oznámení o uzavření třídy

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka mateřské školy

o omezení provozu mateřské školy,

jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hošťálková, okres Vsetín. Provoz bude přerušen ve třídě Berušek na základě doporučení Krajské hygienické stanice do 11. 2. 2021. Obnovení provozu předpokládáme dne 12. 2. 2021. Ostatní třídy (Sluníčka a Kuřátka) zůstávají v provozu bez omezení.

V den zahájení provozu odevzdají rodiče dětí v karanténě čestné prohlášení o negativním testu na COVID-19, který byl dítěti proveden v době od 8. 2. do 11. 2. 2021.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout ZDE.