Close

Omlouvání dětí

Žádáme rodiče, aby dodržovali školní řád a omlouvali děti v případě jejich nepřítomnosti dle následujících pravidel:

  1. Pokud rodič dopředu ví, že jejich dítě bude nepřítomno, nahlásí tuto skutečnost vedoucí školního stravování nebo učitelce ve třídě. Toto odhlášení má být provedeno nejpozději den před plánovanou absencí, a to do 13 hodin. Oběd bude odhlášen.
  2. Odhlášení po 13 hodině – dítě je omluveno, oběd však bude započítán. Prosíme o nahlášení, zda si pro oběd přijdete (od 11.00 do 11.30).
  3. Omluvení náhlé absence – nahlásíte předpokládanou délku absence a zda si pro oběd přijdete. Oběd je první den absence započítán.
  4. Vaší povinností je také nahlásit, že se dítě vrací po nemoci zpět do školky.

Děkujeme za dodržování výše zmíněných pravidel.