Close

Omezení provozu třídy Kuřátek

V úterý 6. 12. 2022 budou děti ze třídy Kuřátek z důvodu výměny osvětlení ve třídě Kuřátek spojeny celý den ve třídě Sluníček.