Close

Nikolka Jančíková – 3.místo ve skoku do dálky

Děti se zúčastnily pod vedením p.Martiny Jančíkové sportovních her pro MŠ v Uherském Hradišti .Nikolka Jančíková získala 3.místo ve skoku do dálky ze 125 zúčastněných dětí.Blahopřejeme.