Close

Návštěva ZŠ

Nový termín návštěvy ZŠ byl úterý 28.3.2017, děti se byly podívat za dětmi ve škole v 1.třídě.Seznámily se s prostory, podívaly se co se učí a děti jim předvedly pohádku.