Close

Návštěva sv. Martina

Dnes 11.11. nás ve školce navštívil sv. Martin na bílém koni. Děti se seznámily s legendou o sv. Martinovi, který se rozdělil s žebrákem o svůj plášť a zachránil ho tak od smrti. Po Martinově smrti ho lidé prohlásili za svatého.

Školku navštívil Martin na bílém koni i žebrák a zahráli dětem legendu. Děti jim na oplátku zazpívaly písničky a přednesly básničku.

Velké díky patří rodině Kretové a p. uč. Zemánkové za pomoc při organizaci akce.

Fotky najdete ve fotogalerii.